727
قیاس سه بالگرد اپاچی،میل 28 و کاموف52 در این مقاله سه بالگرد تهاجمی شامل لانگ بو اپاچی، میل ...


820
پس از خروج بازرسان سازمان ملل در سال 1998 عراق دو پروژه ساخت موشک کروز را از سر گرفت که هر هر ...


856
داستان هواپیمای گشت دریایی و ضد زیر دریایی ایلیوشین38 بر می گردد به اوائل دهه 1960 زمانی که ...