177
نرخ مرغ در بازار مصرف به 4 هزار و 700 تومان تا 4 هزار و 900 تومان و مرغ زنده به قیمت 3 هزار و 300 تا 4 ...


450
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، درباره دلیل کاهش قیمت مرغ ... مرغ در بازار ... به منظور ...


660
... قیمت تخم مرغ در بازار داخلی و کاهش 15 تا 20 درصدی تولید تخم مرغ در فصل زمستان به دلیل ... توقف ...


946
... تعدیلی قیمت مرغ در بازار ... سیاست در حالی به صادرات مرغ از ... به دلیل کاهش قیمت ...


894
... بوده قیمت تخم مرغ در بازار ... به توقف صادرات تخم مرغ و ... تخم مرغ جبران و قیمت ها کاهش ...


849
کاهش قیمت خودرو مشروط به گسترش ... مزدا در روسیه به دلیل ... قیمت مرغ در بازار/ دست ...


51
مرغ ایران به روسیه صادر می شود / قیمت مرغ در بازار ... قیمت مرغ به‌دلیل ... کاهش صادرات ...


346
تصمیم بی‌تدبیر چند ماه قبل درباره توقف ... کاهش قیمت مرغ در بازار ... در بازار را به ...


273
روند کاهشی قیمت مرغ در بازار/ دست ... گذشته بازار کاغذ در داخل کشور ... جایی که به‌دلیل زیان ...


48
به گفته معاون ... اتحادیه مرغداران میهن، بیماری و تلفات عامل اصلی گرانی تخم‌مرغ و کاهش عرضه ...


276
تصمیم بی‌تدبیر چند ماه قبل درباره توقف ... کاهش قیمت مرغ در بازار ... در بازار را به ...


580
روند کاهشی قیمت مرغ در بازار/ دست ... گذشته بازار کاغذ در داخل کشور ... جایی که به‌دلیل زیان ...


544
به گفته معاون ... اتحادیه مرغداران میهن، بیماری و تلفات عامل اصلی گرانی تخم‌مرغ و کاهش عرضه ...


840
توقف صادرات تخم مرغ ... نمی تواند بهانه ای برای افزایش قیمت در داخل ... قیمت تخم مرغ در بازار به ...


200
کاهش قیمت مرغ در بازار. ... صادرات ۳۹ میلیون ­دلار پوشاک ... فوت پدر یک خانواده به دلیل ...


909
و این نوع خرما به دلیل ذائقه ما در داخل مصرف ... کاهش قیمت مرغ در بازار ... توقف تولید ...


27
... که بازار مصرف داخل کشور ... و عراق در اشاره به کاهش صادرات ... به دلیل اینکه قیمت ...


624
... در سال ۱۳۹۸ به دلیل ... در داخل، با توقف صادرات ... کاهش چشمگیر قیمت تخم مرغ ...


591
ثبات قیمت تخم مرغ در بازار/ توقف صادرات ... قیمت تخم مرغ در بازار به ... به دلیل تردد زائران در ...


693
در حالی که شرکت پشتیبانی امور دام ادعا می‌کند با جمع‌آوری مرغ مازاد از بازار با قیمت ...