826
نرخ مرغ در بازار مصرف به 4 هزار و 700 تومان تا 4 هزار و 900 تومان و مرغ زنده به قیمت 3 هزار و 300 تا 4 هزار و 250 تومان و کمتر از هزینه های تولید، در مناطق مختلف کشور رسید.


504
رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با بیان اینکه دلیل توقف صادرات تخم مرغ ایران به عراق به خاطر تنظیم بازار این محصول است، گفت: با افزایش قیمت این محصول در بازار مصرف از اوایل هفته جاری هیچ ...


265
... از کاهش قیمت تخم‌مرغ از ... تخم مرغ به دلیل عدم توازن در ... تخم مرغ را در بازار به ...


839
... در نیمۀ اول مردادماه سال جاری، به دلیل تغییراتی که در ... به کاهش قیمت ... مرغ فقط در ...


957
خبرنگاران هر روز با مراجعه به بازار و ... جستجو در مدل خودرو: قیمت بازار ... به دلیل شرایط ...


340
... صنعت خودرو به دلیل قیمت ... تولید سکه دلیل توقف ... قیمت مرغ در بازار کاهش یافت ...


903
... از کاهش قیمت تخم مرغ از ... مادر، قیمت تخم مرغ به دلیل عدم ... مصرف و صادرات در ...


387
... بوده قیمت تخم مرغ در بازار ... به توقف صادرات تخم مرغ و ... تخم مرغ جبران و قیمت ها کاهش ...


280
توقف صادرات دام ... بودن قیمت دام در داخل و خارج ... در چند وقت اخیر به دلیل افزایش ...


474
... افزایش غیر منطقی قیمت خوراک منجر به کاهش ... به کاهش 70 درصدی صادرات ... به دلیل در ...


42
... توقف صادرات ترکیه به ... تخم مرغ در بازار داخل را ... مرغ و ماهی/ قیمت مرغ کاهش ...


663
سقف ارز همراه مسافر به داخل ... دلیل کاهش واحدهای ... توجه قیمت‌ها در بازار مسکن، به ...


282
کاهش قیمت مرغ ... مرغ آماده طبخ به قیمت ۷۶۰۰ تومان و کاهش ۲۰۰ تومانی قیمت این کالا در بازار ...


566
هر شانه تخم مرغ روی قیمت 12هزار تومان ایستاد/ توقف در واردات تخم مرغ. رییس اتحادیه مرغ تخم گذار میهن گفت: تخم مرغ تولید داخل در حال حاضر به وفور در بازار وجود دارد و حتی قیمت آن از قیمت مصوب تنظیم ...


839
قبلا نیز این کاهش قیمت‌ها به ... اما به‌دلیل شرایط بازار ... مرغ; قیمت مرغ در بازار ...


672
با وجود کمتر شدن تقاضا برای تخم‌مرغ و کاهش قیمت آن در ... قیمت تخم مرغ، دلیل ... مرغ در داخل ...


61
افزایش قیمت مرغ در سه ... گذار را به دلیل بیماری ... سطح ملی با کاهش مواجه و بازار به ...


685
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه جوجه یکروزه۱۲۰۰تومان ارزان شده، گفت: با توجه به کاهش شدید قیمت مرغ و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، باید افزایش صادرات را در دستورقرار دهیم ...


158
در بازار داخل مدل لیفان ... 1.8 لیتری آن به دلیل برخورداری ... قیمت مرغ در بازار/ نرخ ...


412
... تقاضا در بازار داخل»، «کاهش توان ... دهه ۹۰ و به دلیل تشدید ... مرغ ارزان شد + ریز قیمت ...