741
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی , شوراي عالي انقلاب فرهنگي,پرتال شوراي عالي انقلاب ...


84
/ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی اعضای شورای عالی ...


470
وزارت علوم صلاحیت رد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس را ندارد


487
معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی: ... سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی ...


629
وزارت علوم صلاحیت رد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس را ندارد/ همه رشته‌های دانشگاه ...


80
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد: وزارت علوم صلاحیت رد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس را ...


325
منادی از اطلاعیه اخیر وزارت علوم در رد تصمیم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد.


41
علی‌رضا منادی با انتقاد از اطلاعیه اخیر وزارت علوم در رد تصمیم دبیرخانه شورای عالی انقلاب ...


421
دانشگاه وزارت علوم صلاحیت رد تصمیم شورای عالی انقلاب ...


469
منادی از اطلاعیه اخیر وزارت علوم در رد تصمیم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد.


149
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد: وزارت علوم صلاحیت رد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس را ...


364
منادی از اطلاعیه اخیر وزارت علوم در رد تصمیم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد.


261
علی‌رضا منادی با انتقاد از اطلاعیه اخیر وزارت علوم در رد تصمیم دبیرخانه شورای عالی انقلاب ...


325
دانشگاه وزارت علوم صلاحیت رد تصمیم شورای عالی انقلاب ...


517
وزارت علوم صلاحیت رد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس را ندارد


134
منادی از اطلاعیه اخیر وزارت علوم در رد تصمیم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد.


161
وزارت علوم صلاحیت رد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... قانون دکتر کبکانیان به عنوان عضو ...


496
... دکتر منصور کبکانیان عضو شورای عالی ... عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، و ...


100
وزارت علوم صلاحیت رد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... دکتر کبکانیان به عنوان ...


358
علی رضا منادی با انتقاد از اطلاعیه اخیر وزارت علوم در رد تصمیم دبیرخانه شورای عالی انقلاب ...