31
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی , شوراي عالي انقلاب فرهنگي,پرتال شوراي عالي انقلاب ...


275
... در حکمی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای ... دکتر منصور کبکانیان، دکتر حسین ...


511
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ... شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از ... نژاد، منصور کبکانیان، حسین ...


177
معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی: ... سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی ...


698
... عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ... کبکانیان با بیان اینکه نقشه جامع علمی کشور با ۱۳ ...


929
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی چه ... کی نژاد، منصور کبکانیان، حسین کچوئیان ...


387
در این رای‌گیری منصور کبکانیان 19 رای از ... اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ...


453
... عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، و ... دکتر منصور کبکانیان عضو شورای عالی ...


497
... عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارسال سند ملی ... تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ...


668
سخنرانی دکتر کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ... دکتر کبکانیان با اشاره به ...


363
سخنرانی دکتر کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ... دکتر کبکانیان با اشاره به ...


776
... دکتر کبکانیان - مرتبط: شورای عالی انقلاب فرهنگی. ... منصور کبکانیان / شورای عالی انقلاب ...


353
یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ... کبکانیان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ...


300
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ... به گزارش عیارآنلاین، منصور کبکانیان در جمع ...


19
... حکم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط ... دکتر منصور کبکانیان عضو شورای عالی ...


122
... به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحویل ... کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب ...


404
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ...


146
... شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مرجع و مسوول تصمیم گیری در مورد دانشگاه ایرانیان شورای ...


239
جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع ... دانشگاه آزاد اسلامی یک دوره جدید فرهنگی را ...


712
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از اتفاقات ... اتفاقات‌عجیب جلسه شورای‌انقلاب‌فرهنگی به ...