860
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی , شوراي عالي انقلاب فرهنگي,پرتال شوراي عالي انقلاب ...


792
... در حکمی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای ... دکتر منصور کبکانیان، دکتر حسین ...


246
معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی: ... سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی ...


436
... عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، و ... دکتر منصور کبکانیان عضو شورای عالی ...


330
... جلسه گذشته در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ... کبکانیان با اشاره به تشکیل کمیته ...


237
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از تدوین ... دکتر منصور کبکانیان، عضو شورای عالی انقلاب ...


93
... عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اجرا و عملیاتی شدن نقشه جامع علمی کشور از عهده یک قوه ...


207
... عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارسال سند ملی ... تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ...


708
... نظر رئیس جمهوری در ارائه گزارش جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ... میراث فرهنگی ... عالی و ...


783
... شورای عالی انقلاب فرهنگی, معاون فرهنگی بنیاد ... مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ...


958
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی : ... کبکانیان با بیان اینکه نقشه جامع علمی کشور با ۱۳ راهبرد و ...


876
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ... فرهنگی ; اقتصادی ; ورزشی ; اجتماعی ; استانها ; رسانه ها ; عکس ;


631
سخنرانی دکتر کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ... دکتر کبکانیان با اشاره به ...


796
دیدار عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از جاذبه ... دکتر کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ...


246
شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از سالها ... دکتر منصور کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب ...


508
برای اولین بار شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای ... دکتر منصور کبکانیان، دکتر حسین ...


200
انتصاب اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی. ... انقلاب فرهنگی ... شورای فرهنگی ...


243
بازدید دکتر کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ... دکتر کبکانیان، عضو شورای عالی انقلاب ...


495
... از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی/ برنامه ... ؛ منصور کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب ...


509
... به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحویل ... کبکانیان عضو شورای عالی انقلاب ...