752
به گفته زمین شناسان تاریخچه پیدایش عمر کره زمین بالغ بر 4.578 ... گرفت و در ابتدا موجودات تک ...


98
بخش زیستی زمین، ساختار زندگی در زمین را «زیست‌کُره» می‌گویند.


210
تاثیر انسان‌ها روی کره‌ی زمین در چندین قرن به‌قدری زیاد بوده که ... ابتدا باید در مورد ...


679
حدود ۷۱ درصدد سطح زمین را آب تشکیل می دهد. شاید در ابتدا این رقم زیاد به نظر بیاید ولی اگر به ...


539
کره پیش از تاریخ، اولین موجودیت انسان در شبه جزیره کره در ... کره، زمین ... کره از ابتدا ...


860
ابتدا باید در ... این عکس، تصویر بلوماربل است که اولین تصویر کامل از کره زمین است که در سال ...


718
حتی در هنگامی که از چنین ابزارهایی استفاده می‌کنید، باز هم در در ابتدا ... در واقع کره زمین و ...


782
نقش میدان مغناطیسى در حفاظت از کره زمین ... به همین منظور ابتدا خلاصه ای از پیدایش اولیه ...


230
آب روی کره زمین چگونه ... برای دانشمندان این امر دیگر واضح است که کره زمین در ابتدا سیاره‌ای ...


454
علت کروی بودن یا همون گرد بودن زمین اینه که در ابتدا تشکیل زمین بصورت توده بخار و گازی شکل ...


428
تحقیقات جدید و شگفت‌انگیز دانشمندان در مورد کره ... کره زمین ... کره ماه، در ابتدا ...


312
برخی تئوری‌ها ذکر می‌کنند که اتمسفر زمین در ابتدا بازی بوده ... آلی اولیه بروی کره زمین ...


383
تاریخ جهان مجموعه وقایعی است که در طول زمان برای انسان‌های روی کره زمین اتفاق افتاده است.


201
مقدمه مساله منشا حیات و چگونگی ظهور جانداران در روی کره زمین در زمره مسائلی است که از قدیم ...


217
کارشناسان همچنین اعتقاد دارند زمین ابتدا یک ... محققان تخمین می‌زنند که در کره زمین بیش ...


384
عکس‌های توفانی به اندازه کره زمین در نپتون ... تیم علمی در ابتدا تصور کرد این توفان تقریبا ...


175
29- در ابتدا شکل ظاهری زمین چگونه بود؟ در ابتدا روی کره ی زمین فقط یک خشکی و یک اقیانوس وجود ...


516
برای دانشمندان این امر دیگر واضح است که کره زمین در ابتدا سیاره‌ای مرطوب بوده است.


540
به همین منظور ابتدا خلاصه ای از پیدایش ... که با استحکام یافتن در سطح کره زمین، پوسته ...


146
این ویدیوی تایم لپس از کره زمین بسیار ... با در نظر گرفتن ابتدا و انتهای ویدیو، می‌توان ...