681
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود گزیده اماری اقتصادی مالی و بودجه شهریورماه را منتشر کرد.


277
خبرگزاری تسنیم: با وجود تک‌نرخی شدن بنزین و اعمال قیمت هزار تومانی تنها سه ــ چهار هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به دست می‌آید که با این …


513
کسری 84 هزار میلیاردی ... 5 هزار میلیارد تومانی دولت ... یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 ...


721
پژو با 250 میلیون یورو سرمایه‌گذاری، همکاری‌های خود را با ایران از سر می‌گیرد و پنج محصول ...


351
پژو با 250 میلیون یورو سرمایه‌گذاری، همکاری‌های خود را با ایران از سر می‌گیرد و پنج محصول ...


372
کسری درامدی 18هزار میلیارد تومانی دولت . بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود گزیده اماری ...


540
کسری درامدی 18هزار میلیارد تومانی دولت . بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود گزیده اماری ...


560
بر اساس جدول زیر، درآمدهای دولت از 195هزار میلیارد ... 18هزار میلیارد ... میلیارد تومانی ...


901
کسری بودجه دولت ... - صراف 18هزار میلیارد تومانی ... مالیات از مهم‌ترین بخش‌های درآمدی دولت ...


863
دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور معتقد است: در سال 89 که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، یارانه نقدی باید بین 18 تا 20 هزار تومان براساس درآمد دولت از …


958
کسری بودجه دولت ... - صراف 18هزار میلیارد تومانی ... مالیات از مهم‌ترین بخش‌های درآمدی دولت ...


19
دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور معتقد است: در سال 89 که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، یارانه نقدی باید بین 18 تا 20 هزار تومان براساس درآمد دولت از …


105
... میلیارد تومانی را برای دولت به ... جبران کسری بودجه ... یا 18هزار میلیارد تومان از ...


214
... بدهی‌ها به کسری بودجه دولت ... 18هزار میلیارد تومانی یک ... های درآمدی دولت‌ها ...


643
بسیج دانشجویی سه دانشگاه بزرگ علوم پزشکی در بیانیه ای با اشاره به ورشکستگی بیمه های درمانی و بیمارستان های دولتی در ۴ سال گذشته اعلام کردند: با اجرای طرح تحول سلامت، نظام ناکارآمد پرداخت به ...


50
یا باید ما‌به‌التفاوت و کسری بودجه ... 18هزار تومان ... 240 هزار میلیارد تومانی که ...


411
این جهش درآمدی در خصوص ... همین رویه با جهش 9000 میلیارد تومانی در خصوص ... دولت کسری ...


946
ثبت رکورد دلار ۴۸۰۰ تومانی در دولت ... امروز به 18هزار میلیارد رسیده ... 27 درآمدی که به دست ...


726
گروه های خبری. اجتماعی; جهادی; اقتصادی; سیاسی; طرح ولایت; مدرسه صدرا


961
بررسی بودجه در دو سال اخیر نشان می‌دهد دریافتیهای بودجه در یازده ماه ابتدایی عملکرد معمولی ...