866
امام کسی است که سرپرستی یک گروه را ... امام صادق(ع): کسی که منتظر فرج امام زمان ...


226
امام صادق(ع): کسی که منتظر فرج امام زمان ... خوشا به حال کسی که در حالی که امام زمان(عج) ...


485
وقتی انسان حقیقتا منتظر کسی باشد ... با چنین توضیحی روشن است که یک منتظر واقعی امام زمان ...


117
منتظر - درباره امام زمان ... شیعه راستین و دلباخته امام زمان کسی است که در هر صبح و شام و با هر ...


249
منتظران واقعی امام زمان(عج) ویژگی‌هایی دارند مانند اینکه یک فرد منتظر در حق کسی بدی نمی‌کند.


3
... یک جایی گفتم و نوشتم که امام زمان منتظر صلوات ما نیست ... کسی که عاشق امام زمان است ...


620
وظیفه منتظر امام زمان(ع) این است که مانند یک منتظر واقعی زندگی کند. وقتی انسان حقیقتا منتظر ...


324
باید انتظار فرج او را داشته باشید. دوستت را به مهمانی دعوت کرده‌ای، دیر می‌کند، به حالت ...


734
وقتی انسان حقیقتا منتظر کسی باشد ... با چنین توضیحی روشن است که یک منتظر واقعی امام زمان ...


140
کسی که منتظر آمدن مهمان عزیزی است ... « امام علی (ع) » آن که منتظر فرج ما است ، همچون کسی است ...


717
مگر تو منتظر امام بین‌المللی نیستی؟ امام جهانی باید مریدش هم جهانی فکر کند، کسی که منتظر ...


496
امام صادق (ع) : اگر کسی که منتظر حضرت ... کسی که منتظر امر و فرمان ما باشد ، همانند کسی است که در ...


522
برای مثال، کسی که منتظر زائر بیت‌الله است و مسافر او از سفر مکه می‌آید ... منتظر امام ...


458
میخواهیم هر شب با خود مرور کنیم که عهد شکنی با امام زمان سال 61 ... ما منتظر کسی هستیم که ...


883
خانواده ای که منتظر آقاست از تابلوی خانه اش تا عمق ... خوب کسی که عاشق امام زمان است تابلوهای ...


845
انسان فقط این نیست که دست رو ی دست بگذاره و منتظر باشه تا امام ... كه؛ کسی که بمیرد ...


170
وظیفه هر منتظر : ... در حدیث امام صادق(ع) کسی که دوست دارد از یاران قائم باشد چه ...


844
وقتی انسان حقیقتا منتظر کسی باشد ... با چنین توضیحی روشن است که یک منتظر واقعی امام زمان ...


253
منتظر کسی است که ... بنامد که در لحظه لحظه زندگی خود، وظیفه و تکلیفی را انجام دهد که امام ...


533
مرا به ولایت کسی که اطاعتش را بر من واجب ... شود و بدانید که برای منتظر این امر (فرج امام ...