293
فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار عام بانک کشاورزی با نرخ 16 درصد


38
مروری بر کتاب والر اشتاین؛ نظام جهانی مدرن: کشاورزی سرمایه داری و بنیان های اقتصاد جهانی ...


587
در کشاورزی سرمایه داری اعم از سنتی و آلی حفظ همین ارزش مصرفی محصول در پروسه تولید ...


239
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کشاورزی . ... در گاومیش داری ...


269
کپیتالیسم (به انگلیسی: Capitalism) یا سرمایه‌داری، سرمایه‌محوری یک نظام اقتصادی است که در آن ...


351
دولت آمریکا روی پژوهش درخصوص تکنولوژی مهندسی ژنتیک سرمایه‌گذاری کرده است. این تکنولوژی ...


519
تحلیل توسعه صنعتی - کشاورزی در گفت‌وگو با دکتر کاووس واضحی. ضعف سرمایه‌داری صنعتی، زیربنای ...


545
اقتصاددانان کلاسیک اولیه یعنی آدام اسمیت و به ویژه ریکاردو، عامل تولیدی سرمایه را به ...


211
جستار بیانات رهبری کلیدواژه نظام سرمایه‌داری غرب اقتصاد سرمایه‌داری ... و کشاورزی کشور ...


726
طبقه بندی کشاورزی برنامه sinp ویژه متقاضیانی با تجربه کافی در مزرعه داری، سرمایه قابل توجه به ...


360
کارشناسان کشاورزی را مهم ترین بخش در ... "فراهم آوری نیروی کار، سرمایه، ارز، مواد خام برای ...


211
در تولید سرمایه داری/کشاورزی صنعتی هم سرمایه، اهمیت نظام دهقانی را ندارد، زیرا تولید ...


26
جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان سازمان جهاد کشاورزی ... داری بین ... سرمایه اجتماعی به ...


262
• ساختارهای پیشا سرمایه داری ،تحت عنوان «تولید ... مفهوم شیوه تولید سرمایه داری (8) کشاورزی


559
اقتصادی > کشاورزی و دامداری ... در هفته منتهی به هشتم دی ماه انجام شد


969
رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت:‌ در کشوری که ادعای سرمایه‌داری وجود ندارد، اما سروری پول ...


150
مطالعاتی پیرامون سرمایه داری ... تحول در نظام فئودالی انگلیس تجمیع اراضی کشاورزی نیز به ...


889
پی‌آمد این وضعیتْ سربرآوردن ساختِ کلاسیک سرمایه‌داری کشاورزی همراه با زمین‌داران بزرگ ...


581
بانک سرمایه‌گذاری - که در ایران شرکت تامین سرمایه نامیده می‌شود یک موسسه مالی است که به ...


328
آنگاه‌ که‌ سرمایه‌داری‌ به‌ بلوغ ... بر اساس‌ قانون‌ اصلاحات‌ کشاورزی‌ چین‌ در سال ...