633
فرصتهای سرمایه گذاری در کشاورزی; مشارکت در سرمایه گذاری; انواع تسهیلات اعتباری; فرایند درخواست و بررسی تسهیلات


982
سطح تکامل بالای سرمایه داری در ایران و تمرکز سرمایه در ... توسعه سرمایه داری در بخش کشاورزی.


618
کشاورزی فرایند تولید مواد غذایی، علوفه، الیاف و دیگر محصولات مورد نیاز انسان از راه کاشت گیاهان معین و پرورش حیوانات اهلی(چهارپایان) است.


586
جستار بیانات رهبری کلیدواژه اقتصاد سرمایه‏‌داری نظام سرمایه ... و صنعتی و کشاورزی ...


703
بررسی مبانی نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نظام اقتصاد اسلام در مورد حفاظت ... اقتصاد کشاورزی : ...


887
" اقتصاد سیاسی ایران " - ضعف سرمایه‌داری صنعتی، زیربنای ناتوانی کشاورزی - كاووس واضحي - پژوهشگر مسایل اقتصادی و اجتماعی


252
اصطلاح «سرمایه داری-Capitalism » بر گرفته از ... بوِیژه در بخش کشاورزی و صنایع خرد در مرحله ...


256
نظریه انتقادی • دیالکتیک • پراکسیس • نقد پوزیتیویسم فرهنگ توده‌ای • صنعت فرهنگ سرمایه‌داری


482
دولت آمریکا روی پژوهش درخصوص تکنولوژی مهندسی ژنتیک سرمایه‌گذاری کرده است. این تکنولوژی زمانی که به مرحله تجاری برسد به مالکین خود قدرت کنترل بذرهای غذایی کل کشورها یا منطقه‌ها را خواهد داد.


991
کارشناسان کشاورزی را مهم ترین بخش در ... "فراهم آوری نیروی کار، سرمایه، ارز، مواد خام برای ...


828
حسن عباسی نقد اتوپی کشت آلی سرمایه داری در کتاب «سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست» بطور مفصل به کشاورزی صنعتی سرمایه داری و نقش آن در تخریب محیط زیست و بخصوص تولید سموم گیاهی، تهی کردن خاک ...


890
زمین یکی از منابع مهم تولیدی در بخش کشاورزی است. تعیین ارزش واقعی زمین و عوامل تأثیرگذار بر آن می‌تواند در مدیریت آن و توسعه کشاورزی نقش بسیار مهمی داشته باشد.


281
«شتر داری مدرن ... شتر» در هلدینگ کشاورزی کوثر، در این ... از آینده گروه سرمایه گذاری ...


837
طبقه بندی کشاورزی برنامه sinp ویژه متقاضیانی با تجربه کافی در مزرعه داری، سرمایه قابل توجه به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های کشاورزی و افرادی است که


490
مطالعاتی پیرامون سرمایه داری ... تحول در نظام فئودالی انگلیس تجمیع اراضی کشاورزی نیز به ...


118
در واقع، پرسش بسیار عام و انتزاعی «آیا چین سرمایه داری ... این کشاورزی خانوادگی سرمایه ...


843
محصولات کشاورزی پذیرفته شده در بورس کالای ایران. گروه اصلی. زير گروه اصلي. رديف. زير گروه فرعی


595
کشورهای سرمایه‌داری به بهره‌کشی از کشورهای ... و تکیه بر تولید مواد خام و کشاورزی ...


126
به لحاظ نظری، ملّی‌سازیْ توسعه‌ی ناب و «ایده‌آل» سرمایه‌داری در کشاورزی است.


239
وزیر جهاد کشاورزی:عملکرد موفق در مبارزه با آفات موجب حفظ سرمایه های مردم و افزایش تولید ...