525
تنها چندروز پس از واقعهٔ آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، دولت جمشید آموزگار که ...


405
انیس نقاش (۱۹۵۱ در لبنان) یکی از همکاران کارلوس در جریان حمله و گروکانگیری اجلاس وزرای نفت ...