856
ـ جواد بیشتاب، فاجعهء سیاه سینما رکس آبادان، پاریس ... برای کشتار و سرکوب بهتر در قوه ...


299
سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و در حین نمایش فیلم گوزن‌ها دچار آتش‌سوزی گردید ...


67
6/29/2012 · Video embedded · سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و در حین نمایش فیلم گوزن‌ها دچار آتش‌سوزی ...


15
سینما رکس آبادان صدرنشین حملات تروریستی کشتار جمعی در دنیای معاصر است | تریبون زمانه ...


538
وقتی سینما رکس در آبادان با تماشاچیانش سوخت، خیلی‌ها تصمیم گرفتند دیگر به سینما نروند. سال ...


977
خاطرات سینما رکس آبادان هیچگاه از خاطره ها محو نخواهد شد. این مصیبت چنان وحشتناک است که ...


676
سینما «رِکس» آبادان در شبانگاه 28مرداد1357 درحالی که فیلم «گوزنها» را نمایش می داد، آتش گرفت و ...


606
سینما رکس آبادان در ساعت نه و نیم شب ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ توسط حزب الهی های آبادان با برنامه ریزی ...


214
28 مرداد 1357- سینما رکس آبادان، هنگام نمایش فیلم ، دچار آتش سوزی عمدی شد و 377 نفر از تماشاچیان ...


343
سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸ ... است که نقشه آتش زدن سینما رکس آبادان و کشتار حدود هفتصد ...


752
۳۷ سال از فاجعه ۲۸ مرداد، یعنی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان و کشته ... از جمله کشتار ...


336
۳۰ سال پیش در چنین روزی. عامل فاجعه سینما رکس، فرماندار آبادان شد. آبادان‌ ـ به منظور رسیدگی ...


983
« روز 19 اوت که پنجشنبه ای بود، اوایل بعد از ظهر، آتش در سینما رکس آبادان ... کشتار مردم آبادان ...


223
کتاب فاجعه سینما رکس آبادان ... تحقیقی در بارۀ کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ...


112
28مردادسال 1357، شنبه شب، سینما رکس آبادان آتش ... با بیش از دویست و سی کشته» از کشتار و ...


428
فاجعه سینما رکس آبادان- ستوان یکم منوچهر بهمنی ... سال بايد باين اشغال و کشتار ...


156
سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و در حین نمایش فیلم گوزن‌ها دچار آتش‌سوزی گردید ...


159
۲۸ مرداد ۱۳۹۲ سی و پنجمین سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان به دست هواداران روح الله خمینی در ...


347
آتش سوزی سینما رکس آبادان در 28 مرداد سال 1357 . 28 مرداد؛ سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان


294
اگرچه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان بدترین حادثه‌ی ... زشت بودن کشتار مردم عادی در چشم ...