884
28مردادسال 1357، شنبه شب، سینما رکس آبادان ... با بیش از دویست و سی کشته» از کشتار و ...


673
29.06.2012 · Eingebettetes Video · آتش‌سوزی سینما رکس آبادان سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و در حین ...


775
سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و در حین نمایش فیلم گوزن‌ها دچار آتش‌سوزی ...


815
خاطرات سینما رکس آبادان هیچگاه از خاطره ها محو نخواهد شد. این مصیبت چنان وحشتناک است ...


224
ـ جواد بیشتاب، فاجعهء سیاه سینما رکس آبادان، پاریس ... برای کشتار و سرکوب بهتر در قوه ...


114
سینما رکس آبادان در ساعت نه و نیم شب ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ توسط حزب الهی های آبادان با برنامه ...


999
انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری اسلامی، کشتار ... سوزی سینما رکس آبادان توسط ...


402
این کتاب به بررسی رویداد آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ امرداد ۱۳۵۷ می‌پردازد.


320
28.08.2011 · Eingebettetes Video · سینما رکس آبادان را چه کسانی آتش زدند؟ قسمت اول - Duration: 15:01. Babak Delnavaz 1,556 views. 15:01


321
28.08.2011 · Eingebettetes Video · سینما رکس آبادان را چه کسانی آتش زدند؟ قسمت اول - Duration: 15:01.


227
28.08.2011 · Eingebettetes Video · سینما رکس آبادان را چه کسانی آتش زدند؟ قسمت اول - Duration: 15:01. Babak Delnavaz 1,556 views. 15:01


445
28.08.2011 · Eingebettetes Video · سینما رکس آبادان را چه کسانی آتش زدند؟ قسمت اول - Duration: 15:01.


668
جنایت سینما رکس آبادان ... شهربانی آبادن این کشتار را می باید مسئلهء ...


13
آتش زدن سینما رکس آبادان یکی از بیست و ... دنباله کار کشتار سینما رکس را بگیرد ...


357
کتاب فاجعه سینما رکس آبادان ... تحقیقی در بارۀ کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ...


683
... آتش در سینما رکس آبادان، پایتخت ... نقشه آتش زدن سینما رکس آبادان و کشتار حدود ...


647
۲۸ مرداد ۱۳۹۲ سی و پنجمین سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان به دست ... ریزند و کشتار ...


150
بازگشت به دوران طلایی امام راحل وجنایت در سینما رکس آبادان ... شده ،کشتار سالهای ...


153
... بهشت رضای آبادان، یادمان و گور دسته جمعی جانباختگان سینما رکس ... سینما رکس آبادان.


3
وقتی سینما رکس در آبادان با تماشاچیانش سوخت، خیلی‌ها تصمیم گرفتند دیگر به سینما نروند.