687
سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و در حین نمایش فیلم گوزن‌ها دچار آتش‌سوزی گردید و چند صد نفر به همین دلیل کشته‌شدند.


836
۳۷ سال پیش در شنبه شب ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۵۷ یکی از تلخ ترین روزهای تاریخ سینمای ایران با مرگ دردناک صدها تماشاگر بیگناه در شعله های آتش سینما رکس آبادان رقم خورد.


757
وقتی سینما رکس در آبادان با تماشاچیانش سوخت، خیلی‌ها تصمیم گرفتند دیگر به سینما نروند. سال ۵۷ بود و مردم هنوز نمی‌دانستند قرار است شش ماه بعد همه چیز زیر و رو شود.


422
ـ گزارشی که یکی از شاهدان عینی با عنوان «مسببین واقعی فاجعهء سینما رکس آبادان ... کشتار و ...


228
امسال با تدارکات گسترده عیاران معیشت ودیگر گروه های ازادی خواه فاجعه سینما رکس ابادان به وسیع ترین شکل در آبادان وشهر های دیگر وفضای اینتنرنتی مطح شد.


481
28 مرداد سالروز آتش زدن سینما رکس آبادان آتش زدن سینما رکس آبادان ... کشتار سینما رکس نه ...


771
« روز 19 اوت که پنجشنبه ای بود، اوایل بعد از ظهر، آتش در سینما رکس آبادان ... کشتار مردم آبادان ...


584
حمله ۱۱ سپتامبر در آغاز این قرن و بعد بمب گذاریهای قحطانیه عراق در ۲۰۰۷ و کشتار مردم نیجریه توسط اسلامگرایان فرقه بوکوحرام در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ جنایت آبادان را ـ از بابت شمار تلفات ـ در فهرست ...


81
تنها چندروز پس از واقعهٔ آتش‌سوزی سینما رکس آبادان ... در حقیقت با این کشتار، راه مخالفین ...


550
سینما رکس آبادان ... سلسله مراتب پیروی می کند در حالی که افسران شهربانی آبادن این کشتار ...


502
در داخل حیاط مدرسه و کنار کلیسا هم، یادمان کشتار صد ... سینما رکس ... سینما رکس آبادان که در ...


865
تاریخ و هنر - آیا 35 سال پیش روحانیون سینما رکس آبادان را آتش زدند؟! - mostafa.shateri@yahoo.com


59
6/29/2012 · آتش‌سوزی سینما رکس آبادان سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و در حین نمایش فیلم گوزن‌ها دچار آتش‌سوزی گردید و قریب به اتفاق حاضران در سینما زنده در ...


233
8/19/2013 · ناشنیده‌هایی از آتش‌سوزی سینما رکس: ... سینما رکس آبادان ... کشتار و آتش سوزی سینما ...


107
۳۷ سال از فاجعه ۲۸ مرداد، یعنی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان و کشته شدن ... بود که این کشتار، کار ...


44
شنبه شب ۲۸ مردادماه سال ۱۳۵۷، سينما ركس آبادان آتش گرفت و جز تنى چند، همه تماشاگران آن در ...


345
دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات فاجعه سینما رکس آبادان که اولین آنها دوشنبه سوم شهریور 1359 در شهر آبادان برگزار شده، در قالب مجموعه «تاریخ شفاهی ایران» از شبکه مستند پخش می‌شود.


641
آتش زدن سینما رکس آبادان یکی از ... قراین نشان می‌دهد که قضیه دلخراش آبادان چون کشتار سایر ...


401
فاجعه ي سينما ركس آبادان #سینما_رکس آبادان در خیابان شهرداری و ... و درست پس از کشتار ...


997
سینما رکس آبادان ساعت از ۲۱:۳۰ روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، می گذشت که تماشاگران فیلم سینمایی گوزن ها ...