795
حمایت از دانش آموزان مستعد نیازمند از جمله فعالیتهای است که موسسه خیریه رفاه کودک در داخل و خارج از کشور انجام می دهد.


581
حمایت از کودکان بی ... کودکان یتیم را دور خود جمع می کردند ... لطفا شرایط کفالت رو با کلیک بر ...


587
یتیم یتیم نوازی اکرام یتیم ... کسی که یتیمی را کفالت کند و نفقه‌اش را کفالت ... کودکان و والدین ...


380
1434 نفر از فرشته‌های کوچولو تحت کفالت خيرين محترم قرار گرفته‌اند.


482
یتیم یتیم نوازی اکرام یتیم ... کسی که یتیمی را کفالت کند و نفقه‌اش را کفالت کند، من و او در ...


667
اگر چه برخی از این کودکان هیچ خویشاوند و فامیلی در ... قبول کفالت یا فرزندخواندگی کودک از ...


308
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان از ثبت حامی برای 2 هزار و 520 کودک یتیم و نیازمند طرح محسنین در هرمزگان خبر داد.


766
در واقع، ناآگاهی زوجین از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مانع از تحقق خواسته‌هایشان می ...


367
کودکان یتیم کسانی هستند که ... هر کسی می‌کوشد تا بهترین کس را برای کفالت و سرپرستی کودک ...


923
1434 نفر از فرشته‌های کوچولو تحت کفالت خيرين ... یتیم نوازی حضرت ... پختن آن، برای کودکان در ظرف ...


528
بگوئید ما یتیم نشده ایم ... روانی کودکان یتیم. ... خود گذاشته است، ما امروز در کفالت حضرت ...


616
من توکل بر خدا کردم و یک دوشیزه یتیم را به عنوان ... در معنای کفالت نیز بیان ... آموزش حفظ کودکان;


563
مدیرکمیته امداد کهگیلویه گفت: دراقدامی انسان دوستانه مؤسسه خیریه عترت بوتراب شهرستان خوی، کفالت 365 مددجو از ایتام این شهرستان را تقبل کرد.


837
کفالت برادر ... انسانی کلیه قوای مملکت را به عهده دارد و به منظور تسهیل در واگذاری کودکان بی ...


172
دوستان و خیرین عزیز و گرامی جهت مراجعه حضوری به مرکز نگهداری از کودکان ... یتیم را در آغوش ...


709
مدیر کمیته امداد هرمزگان از ثبت حامی برای 2520 کودک یتیم و نیازمند طرح محسنین در هرمزگان خبر داد.


977
در اعلامیه جهانی حقوق بشر جایگاهی اختصاصی برای کودکان بی سرپرست در نظر ... مظاهر کفالت یتیم.


856
کودکان يتيم به مهر و محبت، بسیار نیاز دارند و مهرورزی به آنان می‌تواند تا اندازه‌ای ، غم جان کاه از دست دادن والدین را جبران کند.


518
کفالت یتیم: ... در رابطه با یتیم این نکته قابل ذکر است که او بمانند دیگر کودکان باید کسی ...


345
کودکان یتیم به ... در جوامعی مشاهده می‌کنیم که هر خانواده سرپرستی و کفالت یک یا چند یتیم ...