490
... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ... در خاک ما انجام شود .


872
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود


545
... ما; اخبار ... به صورت خودکار از سایت های فارسی زبان جمع آوری شده و وب سایت خبر خوان هیچ ...


897
... انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داد سربازان این کشور را به سوریه اعزام نکند. ...


592
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


350
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ... در خاک ما انجام شود


593
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


385
آمریکا: روسیه برنامه پرواز جنگنده سرنگون شده خود را به ما نداده بود


69
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


304
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


181
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


55
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


345
آنها هیچ گاه در این دوره به داعش حمله ای ... شود و اگر ... آمریکایی‌ها در سوریه. به ...


906
... های آمریکایی به ... به مواضع ارتش سوریه در ... حتی اگر به ...


116
... ایجاد شود، به ویژه در ... کلینتون به تندی در ... اگر رئیس‌جمهور شود، هیچ ...


894
... آمریکایی در گزارشی به ... او شود حتی اگر او قبلا در ... به خاک سپرده می شود ...


937
... حمله‌ای ... به سخنان خانم کلینتون در ... حتی اگر سه بخش آن هم در یک ...


775
... است که به هیچ وجه ... را مقید به حمایت از سوریه در صورت ... رو انجام بدیم . اگر جنگ ...


967
... به خاک سوریه ... حتی اگر این موضع‌گیری باعث از دست دادن حمایت آمریکا شود. دولت سوریه ...


432
... ارتش ترکیه در خاک سوریه شده ... به حمله ای که موجب ... از نظر ما هیچ ...