752
کمیسیون حقوق ... بررسی نقش فرهنگ در توسعه ... در مورد ارتباط فرهنگ و توسعه را ارائه می کند و ...


603
... راه نشر و توسعه دانش به ... در مقیاس جهانی و مقابله با ... فرهنگ و ارشاد ...


503
... 1982)؛ کمیسیون جهانی فرهنگ و ... در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار و در ...


483
... جامعه شناسی توسعه > جامعه شناسی توسعه. ... های کمیسیون جهانی فرهنگ و ... و نام خانوادگی ...


787
چالش‌های جهانی و ... فرهنگ; ارتباطات و ... توسعه گردشگری پایدار


754
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ... کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۷ ... سپهر فرهنگ .


406
اداره فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در ... طبیعی و فرهنگی جهانی ... عرضه و فروش در توسعه ...


446
... آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی ... از رشد و توسعه ... بانک جهانی، حمل و نقل را ...


862
... کمیسیون‌ جهانی ... فرهنگ‌ و توسعه ، ‌نظارت‌ و کنترل‌ رویدادهایی‌ که‌ بر وضعیت‌ فرهنگ ...


91
... (کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه : ... در فصل نهم گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه آمده است: ...


680
... پایتخت جهانی ... کتابخانه و توسعه فضاهای ... مقوله فرهنگ و با اشاره به ...


524
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و ... کمیسیون‌ها به کارآمدی شورای توسعه فرهنگ ...


729
مطالعات فرهنگی و رسانه ... نشانه دکتر مهری بهار سیاست فرهنگ روش شناسی ... جهانی شدن و فرهنگ.


240
... (رشد کمیسیون جهانی محیط زیست و ... «کمیسیون جهانی در زمینه فرهنگ و توسعه» به ریاست خاویر ...


858
در سال 1987 کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ... سیاست و فرهنگ تفکیک نموده و از ... کمیسیون ملی ...


956
... کمیسیون جهانی فرهنگ و ... و نه چیزی غیر قابل تغییر بلکه فرهنگ در جریانی ثابت، اثرگذار و ...


934
... صلح,علم و توسعه,علم و ... و ‌توسعه. از سال 1380، کمیسیون ملی ... پنجره فرهنگ، هنر و اخلاق ...


515
فرهنگ و اندیشه ... ششم توسعه در کمیسیون ... امروز این کمیسیون پس از 3 ساعت بحث و گفت‌وگو ...


293
- کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه (1377). ... مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.


559
فرهنگ و سينما ... ملل شد در سال 1987 کمیسیون جهانی محیط زیست و ... ایدئولوژی توسعه و منطق جهانی ...