941
... و تربیه، فرهنگ و ... برای این کمیسیون، توسعه و تامین ... سازمان جهانی یونسکو در ...


535
کمیسیون حقوق بشر ... کنفرانس جهانی ریو دوژانیروی برزیل در مورد ارتباط فرهنگ و توسعه را ارائه ...


438
... برای ثبت جهانی روز ... ملی در توسعه و ترویج فرهنگ ... فرهنگ کمیسیون ملی ...


535
... 1982)؛ کمیسیون جهانی فرهنگ و ... در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار و در ...


335
همشهری آنلاین - دکتر علی‌صباغیان: فرهنگ‌ هم‌ زمینه‌ توسعه‌ و هم‌ عامل‌ فراموش‌ شده‌ در ...


49
به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، د این جلسه که دکتر کریم نجفی برزگر نائب رئیس سازمان فرهنگ ...


658
حاصل ارزیابی میان مدت دهه تاسیس کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه ... جهانی فرهنگ و توسعه ...


715
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران با اشاره به توسعه نیافتگی فرهنگ بیمه در کشور، گفت ...


225
به علاوه، با این موضوع توسط کمیته جهانی توسعه و محیط عناوین ... کمیسیون جهانی محیط زیست ...


72
اساسنامه سازمانها و مجامع بین المللی که وزارت فرهنگ و ... کمیسیون سازمان جهانی. ... و توسعه ...


380
اساسنامه سازمانها و مجامع بین المللی که وزارت فرهنگ و ... کمیسیون سازمان جهانی. ... و توسعه ...


418
خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) نوشت: امرروز (۲۹مهر) بیست و یکمین سالروز ملی صادرات است ...


711
... راه نشر و توسعه دانش به ... در مقیاس جهانی و مقابله با ... وزارت فرهنگ و ارشاد ...


456
... همکاری گروه فرهنگ کمیسیون ملی و انجمن ... عمران و توسعه شهری» با ... آموزش و جهانی ...


474
چهل و سومین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم با حضور وزیر فرهنگ و ...


658
گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه «برپایه مفهوم ... تکثرگرایی، تهران کمیسیون ملی ...


61
اداره فرهنگ کمیسیون ملی ... اهداف توسعه ... ، کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانی ...


676
معمولاً سازمانها متحول می‌شوند تا باز و جهانی شوند و ... و توسعه تشکیلات ... و کمیسیون ...


68
اداره فرهنگ کمیسیون ملی ... اهداف توسعه ... ، کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانی ...


635
... فرهنگ در فرایند توسعه، «کمیسیون جهانی پیرامون فرهنگ ... زمینه فرهنگ و توسعه» به ...