388
... 1982)؛ کمیسیون جهانی فرهنگ و ... در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار و در ...


84
... راه نشر و توسعه دانش به ... در مقیاس جهانی و مقابله با ... وزارت فرهنگ و ارشاد ...


78
کمیسیون ملی یونسکو با همکاری دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران به مناسبت روز جهانی «علم در خدمت صلح و توسعه» نشستی تخصصی را در روز ۱۹ آبان/۱۰ نوامبر برگزار می کند.


712
کمیسیون استاندارد و مقررات ... ادامه و توسعه ... 14264 از وزارت فرهنگ و ارشاد ...


443
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران: دنیا در نظر دارد تا با استفاده از ابزار ورزش در مسیر صلح و توسعه،


310
توسعه مشارکت جهانی ... در اثر تغییراتی که در عضویت کمیسیون و شورا حاصل شد ... فرهنگ عام ...


650
مطالعات تعیین و تبیین اهداف و سیاست های توسعه فرهنگ ... کمیسیون های تخصصی ... جهانی و سازمان ...


492
سرپرست کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به رشد و توسعه علمی کشور گفت: امروزه ایران اسلامی سهم مهمی در تولید علم جهانی دارد.


994
همشهری آنلاین - دکتر علی‌صباغیان: فرهنگ‌ هم‌ زمینه‌ توسعه‌ و هم‌ عامل‌ فراموش‌ شده‌ در سیاست‌های‌ توسعه‌ است


564
فرهنگ > میراث و تمدن - همشهری‌آنلاین: مجله یونسکو برای آشنایی شما با این سازمان تولید شده است. یونسکو سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ۱۶ نوامبر ۱۹۴۵ به‌ وجود آ


295
به نظر می‌‌‌رسد به محض صحبت از الگوهای جهانی توسعه و ... کمیسیون ملی یونسکو ... و توسعه2 ...


989
شهریارنیوز: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعضای کمیسیون با حضور نمایندگان در جام جهانی به شدت مخالفت کرده و آن را اقدامی خلاف وظایف نمایندگی در شرایط حساس کنونی و وضعیت ...


546
تنها یک توسعه سالم وجود دارد و آن هم توسعه­ای است که ... فرهنگ و سیاست) در ... (کمیسیون جهانی ...


606
اداره فرهنگ کمیسیون ملی ... اهداف توسعه ... به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های ...


112
... فرهنگ در فرایند توسعه، «کمیسیون جهانی پیرامون فرهنگ ... زمینه فرهنگ و توسعه» به ...


270
اساسنامه سازمانها و مجامع بین المللی که وزارت فرهنگ و ... کمیسیون سازمان جهانی. ... و توسعه ...


416
اداره فرهنگ کمیسیون ملی ... اهداف توسعه ... ، کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانی ...


49
فرهنگ و هنر. دانش و ... یوهانس هان، کمیسر توسعه ... بسیاری با این مسئله مخالف‌اند و کمیسیون ...


457
زمستان 1392 - شماره 93; سال بیست و چهارم، پاییز 1392 - شماره 3; سال بیست و چهارم، تابستان 1392 - شماره 2


129
توسعه و جهانی شدن اگرچه ... مستقر در کمیسیون ... انواع فلسفه­ها و فرهنگ­های ...