74
از کارهای زنبورداری در پاییز, ادغام کلنی های قوی با ضعیف است. باید توجه داشت که از ادغام دو ...


632
در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید . باید به سرعت این کندو را تقویت کنید تا جمعیت بالا ...


467
در صورت ضعیف ... به شرطی که زنبورای کارگر بتونن اونارو پوشش بدن 4-ادغام کردن با کندوی ضعیف ...


646
کلنی ضعیف سالم ،بیمار کندو به نوزما و کنه واروآ و لوک ابتدا کلنی کاملا درمان ... کندوی زنبور ...


698
به محض استقرار کندوی ضعیف روی کندوی قوی تر، زنبورهای طبقه پائین از راه سوراخ های روزنامه ...


119
زنبورداری و اطلاعات آن - جمع آوری اطلاعات و سایتهای زنبورداری


79
زنبور داری - تقویت کلنی های ضعیف - مسائل و مشکلات مربوط به زنبورداری و تبادل نظر


888
در این روش ملکه کندوی ضعیف را پیدا کرده و از بین می برند.سپس جمعیت کندوی انتقالی را که جمعیت ...


764
تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید .


348
تقویت کندوی ضعیف راه های تقویت کلنی (کندوی) ضعیف : نکته: تمام پیشنهادات زیر برای یک کلنی ضعیف ...


732
تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید .


601
زنبورداری عملی. قبل از شروع کارزنبور داری اصول و ضوابطی را بدانید. قدرت جمعیت ها:تا می ...


311
در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید . باید به سرعت این کندو را تقویت کنید تا جمعیت بالا ...


83
10 – تا حد امکان سعی شود کندوی ضعیف در زنبورستان نداشته باشید.(


416
10 – تا حد امکان سعی شود کندوی ضعیف در زنبورستان نداشته باشید.(


529
ملکه های دو کندوی ضعیف که قصد ادغام آنها را داریم پیدا نموده و ملکه ضعیفتر و پیر تر را از بین ...


703
4 - تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید .


204
کندوی زنبور عسل ... داده است که یک کلنی پرجمعیت و قوی شانس به مراتب بیشتری از کلنی های ضعیف کم ...


71
عسل ناب - تولد ملکه و کندوی جدید: - Whatever you like to know about "Honey Bees" and their products


60
در صورت ضعیف ... به شرطی که زنبورای کارگر بتونن اونارو پوشش بدن 4-ادغام کردن با کندوی ضعیف ...