200
در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید . باید به سرعت این کندو را تقویت کنید تا جمعیت بالا ...


99
کلنی ضعیف سالم ،بیمار کندو به نوزما و کنه واروآ و لوک ابتدا کلنی کاملا درمان ،روش های تقویت ...


775
شرکت پرورش زنبورعسل یگانه زاگرس : تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ...


176
خسته نباشی آیا دادن شفیره به کندوی ضعیف قاعده و قانونی داره ؟اگر امکان داره توضیح دهید.


762
تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید .


199
اون زمانیکه تابستونها به روستای پدربزرگ می رفتم همیشه چند تایی کندوی سنتی که ... کندوی ضعیف ...


836
4 - تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید .


162
سپس کندوی ضعیف تر روی کندوی قوی تر یعنی بالای روزنامه گذاشته شود.


798
کندوی اصلی که از آنها بچه بیرون آمده است در هر حال تعدادی سلول ملکه و مقداری جمعیت برای خود ...


20
زنبور داری - تقویت کلنی های ضعیف - مسائل و مشکلات مربوط به زنبورداری و تبادل نظر


949
کندوی اصلی که از آنها بچه بیرون آمده است در هر حال تعدادی سلول ملکه و مقداری جمعیت برای خود ...


116
زنبور داری - تقویت کلنی های ضعیف - مسائل و مشکلات مربوط به زنبورداری و تبادل نظر


995
4 – در مواقع ایجاد کندوی جدید یا بچه کندو یا زنبور ... در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید ...


765
Video embedded · ... کندوی قوی یک شان حاوی نوزاد عاری از زنبوران کندو برداشته ودر وسط کندوی ضعیف قرار می ...


351
... کندوی قوی یک شان حاوی نوزاد عاری از زنبوران کندو برداشته ودر وسط کندوی ضعیف قرار می ...


243
تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید .


53
در صورت ضعیف بودن کندو چه اتفاقی می افتد-عسل طبيعي و دارويي آذربايجان مطمئن و با كيفيت با عالي


669
تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید .


523
... قدرت بینایی زنبور عسل خیلی ضعیف تر از ... اگر بهترین ملکه را به کندوی ضعیف بدهیم چون این ...


155
معمولا در ارتفاع بالا حرکت باد هم ضعیف، آسمان صاف و ... در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف ...