48
کلنی ضعیف سالم ،بیمار کندو به نوزما و کنه واروآ و لوک ابتدا کلنی کاملا درمان ،روش های تقویت کلنی کندوهای ضعیف در بهار و افزایش تخمریزی ملکه داروهای تقویتی


719
از کارهای زنبورداری در پاییز, ادغام کلنی های قوی با ضعیف است. باید توجه داشت که از ادغام دو کلنی ضعیف یک کندوی قوی به وجود نمی آید و از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست.


720
جدیدترین روش ادغام کندوهای ضعیف و بهترین زمان ادغام کندوها ضعیف برای زمستانگذرانی ادغام با روزنامه سریعترین و بدون تلفات ادغام کردن زنبورها ملکه ضعیف قوی کشتن


296
در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید . باید به سرعت این کندو را تقویت کنید تا جمعیت بالا رفته تا شما در تابستان محصول خوبی از این کندو برداشت کنید .


878
به محض استقرار کندوی ضعیف روی کندوی قوی تر، زنبورهای طبقه پائین از راه سوراخ های روزنامه ...


58
با سلام در صورت ضعیف بودن کندو باید به کندو شربت و تغذیه کمکی داده بشه. و یا به ان کندو شفیره سربسته داد تا زود جمعیت قوی بشه.در صورت نبود شهد و گرده و گل باید زنبورستان را کوچ داد و در صورت عدم ...


90
زنبورستان - کنترل دمای کندو - نکات نایاب و کلیدی در زنبورداری، بحث و سوال و جواب


434
۱ - از کجا معلوم که اون کندوی ضعیف به چه دلیل ضعیف شده .


911
تهویه کندوی ... است که یک کلنی پر جمعیت و قوی شانس به مراتب بیشتری از کلنی‌های ضعیف و کم ...


454
10 – تا حد امکان سعی شود کندوی ضعیف در زنبورستان نداشته باشید.(


25
10 – تا حد امکان سعی شود کندوی ضعیف در زنبورستان نداشته باشید.(


353
قبل از شروع کارزنبور داری اصول و ضوابطی را بدانید. قدرت جمعیت ها:تا می توانید جمعیت را قوی کرده و قوی نگه دارید .اگر جمعیت را خواستید تقویت کنید از روش های تقویت کلنی های ضعیف استفاده کنید


349
زنبورداری و اطلاعات آن - جمع آوری اطلاعات و سایتهای زنبورداری


930
زنبور داری - تقویت کلنی های ضعیف - مسائل و مشکلات مربوط به زنبورداری و تبادل نظر


518
زنبورداری عملی. قبل از شروع کارزنبور داری اصول و ضوابطی را بدانید. قدرت جمعیت ها:تا می توانید جمعیت را قوی کرده و قوی نگه دارید .اگر جمعیت را خواستید تقویت کنید از روش های تقویت کلنی های ضعیف ...


245
در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید . باید به سرعت این کندو را تقویت کنید تا جمعیت بالا رفته تا شما در تابستان محصول خوبی از این کندو برداشت کنید .


801
ملکه های دو کندوی ضعیف که قصد ادغام آنها را داریم پیدا نموده و ملکه ضعیفتر و پیر تر را از بین ...


865
روش تشکیل کندوی ... عسل مهمه در واقع طبیعت کار خودشو میکنه و ملکه قوی تر باقی میمونه و ضعیف ...


79
تقویت کلنی های ضعیف در بهار: در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید . باید به سرعت این کندو را تقویت کنید تا جمعیت بالا رفته تا شما در تابستان محصول خوبی از این کندو برداشت کنید .


966
ضعیف جای کارداره ... کندوی حلبی : این نوع کندو در کشورهای آفریقایی بیشترین کاربرد را دارد.