899
روش های کوددهی :1- پخش سطحی 2- چالکود روش پخش سطحی روش خوبی است و هزینه کمی دارد ولی دارای ...


266
کود دهی به درختان میوه روشهای کود دهی در درختان میوه. ۱- از مصرف کودهای شیمیایی به صورت بی ...


48
راندمان و کارآئی مصرف کود در روش چالکود ، بمراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد.


208
یکی از بهترین و ساده ­ترین روش­های درست کود دهی اعمال روش چالکود است. ویژه ...


965
محل حفر چاله در روش کود دهی به روش چالکود: (۱) مصرف کود اوره از راه خاک ...


697
روش های کود دهی | به طور کلی 2 روش اصلی برای کود دهی وجود دارد که یکی از آنها چالکود و دیگری ...


660
راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود، به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد.


880
رحیم زاده در خاتمه با بیان اینکه با تمهیدات صورت گرفته کود از سه نوع ازته ، فسفاته و پتاسه در ...


598
راندمان و کارآئی مصرف کود در روش چالکود ، بمراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد.


74
بایبوردی از بیشتر بودن کارآیی مصرف کود در روش چالکود گفت و تاکید کرد: ...


904
منظور از چالکود ... آبیاری کنید.وبه طور متوسط برای هر هکتارباغ باید در حدود ۲۵ تا ۳۰ تن کود ...


437
روش چالکود : ... در روی ردیف بسیار نزدیک به هم می باشد به جای چالکود از کانال کود استفاده می ...


681
نوع کود سولفات آمونیم سولفات پتاسیم سوپر فسفات سولفات آهن سولفات ... ( ازطریق حفر چالکود) ...


632
مزیت مهم چالکود این است که کود تنها با حجم محدودی از خاک مخلوط می شود و در نتیجه قدرت تثبیت ...


378
آخرین اخبار کشاورزی و جامع ترین بانک مقالات, روش چالکود نوع خاصی از جایگزینی موضعی کودها می ...


656
راندمان و کارآئی مصرف کود در روش چالکود ، بمراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد .


587
مطلب 31. برآورد مقدار نیاز کود ازته در باغات ...


457
راندمان و کارآئی مصرف کود در روش چالکود ، بمراتب بیشتر از روش پخش ...


735
چالکود، طرحی نو ... نزدیک به هم می باشد به جای چالکود از کانال کود استفاده می نمائیم ...


712
کود دهی به دو صورت چالکود یا پخش سطحی و زیر و رو کردن خاک انجام می شود (به فاصله 50 سانتیمتر از ...