135
روش های کوددهی :1- پخش سطحی 2- چالکود ... کود های شیمیایی و دامی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هر ...


61
کود دهی به درختان میوه روشهای کود دهی در درختان میوه. ۱- از مصرف کودهای شیمیایی به صورت بی ...


910
منظور از چالکود ورمی کمپوست چیست؟ روش درست استفاده از ورمی کمپوست در باغ چگونه است؟ به صورت ...


613
راندمان و کارآئی مصرف کود در روش چالکود ، بمراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد.


393
کود دهی به درختان میوه روشهای کود دهی در درختان میوه. ۱- از مصرف کودهای شیمیایی به صورت بی ...


471
روش های کود دهی . پخش سطحی; چالکود . چالکود. 1-نحوه ی کود دهی به روش پخش سطحی به این صورت است که ...


74
چالکود و کود دهی به درختان میوه (٢) هیومیک اسید چیست ؟ (٢) نکاتی درباره باغداری صحیح پسته (٢)


967
3-میزان کود آلی کاملا پوسیده برای هر درخت حدود 20کیلو ... ( ازطریق حفر چالکود) Author: HEFZ Last modified by ...


324
راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود، به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد.


734
وی چالکود را از بهترین روش‌های کوددهی در باغ دانست و تشریح کرد: به دلیل حضور آهک فعال در خاک ...


787
بایبوردی از بیشتر بودن کارآیی مصرف کود در روش چالکود گفت و تاکید کرد: ...


916
راندمان و کارایی مصرف کود در روش چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی می­باشد.


107
روش چالکود : در این روش نزدیک ریشه درخت چاله هایی کنده می شود و با مخلوط کودهای آلی و شیمیایی ...


186
کود دهی به دو صورت چالکود یا پخش سطحی و زیر و رو کردن خاک انجام می شود (به فاصله 50 سانتیمتر از ...


634
کود سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون فاتح به دلیل شکل ظاهری ، نوع دانه بندی 3-4 میلی ... چالکود ...


787
فصل 2 . خاک - آب و تغذیه (کود دهی) ...


941
کشــاورزان پیشــــرو - روشهای کود دهی به درختان - کشــاورزان پیشــــرو ... روش چالکود : ...


838
چالکود در باغات پسته ... مزیت مهم چالکود این است که کود تنها با حجم محدودی از خاک مخلوط می شود ...


174
که به صورت چالکود در ‏زیر قطر ... این کود در زمستان و در نیمه سایه ‏انداز درخت در زیر ...


755
راندمان و کارآئی مصرف کود در روش چالکود ، بمراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد.