843
روش های کوددهی :1- پخش سطحی 2- چالکود روش پخش سطحی روش خوبی است و هزینه کمی دارد ولی ...


41
کود دهی به درختان میوه روشهای کود دهی در درختان میوه. ۱- از مصرف کودهای شیمیایی به صورت ...


880
منظور از چالکود ورمی کمپوست چیست؟ روش درست استفاده از ورمی کمپوست در باغ چگونه است؟


253
هﻮﯿﻣ نﺎﺘﺧرد ياﺮﺑ دﻮﮑﻟﺎﻧﺎﮐ دﻮﮑﻟﺎﭼ شور:ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻞﮑﺷ نﺎﺘﺧرد گﺮﺑ ﻪﮐ دﻮﺷ ...


768
راندمان و کارایی مصرف کود در روش چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی می­باشد.


214
راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود، به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد.


145
روش های کود دهی . پخش سطحی; چالکود . چالکود. 1-نحوه ی کود دهی به روش پخش سطحی به این صورت ...


16
آموزش کوددهی چالکود در باغ ها ( کودهی چاله کنی) به این صورت است که ابتدا : انتخاب محل ...


686
روش های کوددهی. 1- پخش سطحی 2- چالکود. روش پخش سطحی روش خوبی است و هزینه کمی دارد ولی ...


539
کشــاورزان پیشــــرو - روشهای کود دهی به درختان - کشــاورزان ... روش چالکود : ...


512
چالکود، طرحی نو در تغذیه درختان میوه روش چالکود نوع خاصی از جایگزینی موضعی کودها می ...


257
راندمان و کارآئی مصرف کود در روش چالکود ، بمراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد.


193
راندمان و کارآئی مصرف کود در روش چالکود ، بمراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد.


150
روش های کوددهی. 1- پخش سطحی 2- چالکود. روش پخش سطحی روش خوبی است و هزینه کمی دارد ولی ...


693
روش صحیح چالکود. روش چالكود شكل خاصي از جايگذاري موضعي كودهاي آلي و شيميايي در خاك است .


3
RE: کود دهی به درختان میوه - faribajoon - ۱۲ ۸-۱۳۹۲ ۰۲:۲۵ عصر روش صحیح چالکود: 1.انتخاب محل ...


954
وی چالکود را از بهترین روش‌های کوددهی در باغ دانست و تشریح کرد: به دلیل حضور آهک فعال ...


348
تاریخ : ۲۹ دی ۱۳۹۳ . راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش ...


592
فصل 2 . خاک - آب و تغذیه (کود دهی) ...


974
چالکود در باغات پسته ... مزیت مهم چالکود این است که کود تنها با حجم محدودی از خاک مخلوط ...