76
دستفروش - کوچه غربتی‌ها - بساط خنزر پنزرهاي يك روزنامه‌نگار كوچولو


226
اذعان به ناتوانی در ترک اعتیاد ، بدترین برزخی است که در آن معتاد گرفتار شده و فکر به آن چهار ستون بدنشان را می ...


418
افیون نشئگی و افسون فراموشی دردها و تلخی‌ها یک طرف، همه دنیای از دست رفته شان طرفی دیگر. از گرفتن یک دم دود تا دود آلود شدن هر دم از زندگی شان آن‌ها را به زانو درآورده است.


718
افیون نشئگی و افسون فراموشی دردها و تلخی‌ها یک طرف، همه دنیای از دست رفته شان طرفی دیگر.


227
در قم: کولی و غربتی; در ... (کوچه قره‌چی‌ها) وجود داشت که ساکنان آن، همه کولی بودند.


187
شاید دلتنگ کوچه های غربتی باشم که ... راستی دلت دلتنگ آش رشته ای نیست که در خاطره ی سبزه ها و ...


465
کولی‌های خراسان که در بین اهالی خراسان غرشمال (قرشمال) یا غربتی یا غربت نیز نامیده می‌شوند، شامل گروه‌های پراکندهٔ قومی در خراسان هستند.


839
سلامت نیوز: مرد 45ساله اي که به خاطر طلب 10 هزار توماني اش از يک جوان 26ساله او را با ضربه چاقو در کوچه معروف به «غربتی ها» کشته بود در …


644
در این مبحث پدرمادر غربتی ... برید در کوچه ... همگی پول میدیم بندگان خدا در بهترین دانشگاه ها ...


470
این کوچه ای در گزارش ذکر شده یکی از صدها کوچه کشور عزیزمان ایران است که اهالی اش از بار اعتیاد و مواد کمر خم کرده و نیاز به مساعدت دارند تا نه تنها کوچه …


656


19
ممنون ما غربتی ها که بلهههههههه همه جوره استاندارد هستیم منتها ... برید در کوچه خودتان ...


360
ما هار از کتاب تا کوچه را گاز ... تو خشک شبیه نگاه در عمق غربتی ... آن زخم ها برای مان غریبه ...


556
کولی‌های خراسان که در بین اهالی خراسان غرشمال (قرشمال) یا غربتی یا غربت نیز نامیده می‌شوند، شامل گروه‌های پراکندهٔ قومی در خراسان هستند.


720
در قم: کولی و غربتی; در ... (کوچه قره‌چی‌ها) وجود داشت که ساکنان آن، همه کولی بودند.


289
مرد 45ساله ای که به خاطر طلب 10 هزار تومانی اش از یک جوان 26ساله او را با ضربه چاقو در کوچه معروف به «غربتی ها» کشته بود در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد.


371
از لذت نشئگی تا زجر خماری در کوچه غربتی ها در زمینه انتشار ...


410
شاعر: عاطفه نادری, شعر: کوچه های گریانِ این شهر, دفتر: بیدِ بی مجنون, ما به غربتی عمیق فرو رفته ایم...


339
کوچه های شهر ... چه غربتی بر دوش می ... به مبارزه با آینه ها پرداختیم . چه ...


195
مسلمیه وقت احیای دل است غربتی آغشته با آب و گل است. مسلمیه اشک زهرا ... سر در کوچه ها پرچم ...