994
کیسه‌های هوا هر ساله در حال ارتقا ... می‌شود و جلوی برخورد بدن انسان با قطعات سخت کابین ...


80
کیسه هوایی یا ... هفتاد درصد هر گویچه از مویرگ‌ها پوشیده شده و قطر هر آلوئول در انسان بالغ به ...


207
کار کیسه صفرا در انسان انباشتن و تغلیظ صفرا ... با بیهوشی چه اتفاقاتی در بدن انسان رخ می دهد ...


369
ریه یا جگر سفید یا شش عضله اصلی اندام‌های تنفسی در انسان و ... در بدن جمع‌آوری ... که در آن هوا ...


324
ساختمان دستگاه تنفسی انسان - دستگاه تنفس در انسان شامل شش ها، مجاری هوا، قفسه سینه که شش ها را در خود جای داده و ماهیچه های تنفسی است.


683
عملکرد سیستم ایمنی کیسه هوا (airbag) یکی از سیستم های ایمنی در خودروهااستفاده ازکمربند ایمنی می باشدکه به میزان قابل ملاحظه ای (حدود ۳۶ % ) از پرتاب شدن سرنشینان به سمت جلو و برخورد آنها با قسمتهای ...


231
شش ها در بدن انسان: شش ها اندامی در قفسه سینه هستند که از میلیون ها کیسه ... پس از مبادله هوا ...


281
آیندهٔ ایربگ ها. مزایای ایمنی کیسه هوا بدون شک بر همگان ثابت شده است، و در طول این سالیان، از آسیب‌های جدی بسیاری جلوگیری شده و زندگی انسان‌های بی‌شماری را نجات داده است.


896
شما میدانید که کیسه صفرا دارید،اما آیا میدانید محل آن کجاست وعملکرد آن چیست؟کمی درباره کیسه صفرا و نقش آن در گوارش بدانیم.


293
این فضاهای پر از هوا در بین چشم‌ها ... ، کیسه صفرا و غدد ... بزرگی در آناتومی بدن انسان و نشان ...


324
این فضاهای پر از هوا در بین چشم‌ها ... ، کیسه صفرا و غدد ... بزرگی در آناتومی بدن انسان و نشان ...


847
دستگاه تنفس دو کار در بدن ... وقتی که انسان نفس می کشد یعنی هوا را ... که کیسه هوا می نامند در ...


664
دستگاه تنفس انسان. ... به درون بدن بکشد. 2 – هوا پس از عبور از ... هایی که در کیسه های هوایی ...


786
دستگاه تنفس در انسان شامل شش ها، مجاری ... به بدن و دفع دی ... سطح تبادل هوا در کیسه های ...


235
آقای کارشناس ، کارشناسی فنی و بدنه خودروی کارکرده در محل ، کیسه هوای خودرو ، آشنایی با کیسه هوا (AirBag) در خودرو و عملکرد آن


304
همه چیز دربارهٔ اِیربگ‌ یا همان کیسه هوا در ... و جلوی برخورد بدن انسان با قطعات سخت ...


106
در ارگانیسم بدن انسان ۷ غده مترشحه ... این هوا بعداً از طریق کیسه منی به سیستم لنفاوی ...


911
بدن انسان (دستگاه ... حدود 300 میلیون کیسه هوایی در مجموع دو شش وجود ... در مرحله دم هوا وارد ششها ...


253
دستگاه تنفس در انسان شامل شش ها، مجاری هوا، قفسه سینه که شش ها را در خود جای داده و ماهیچه های تنفسی است.


306
تنها عضله مخطط غیرارادی بدن است ... حدود 300 میلیون کیسه هوایی در مجموع ... در مرحله دم هوا ...