802
کیسه هوایی یا ... هفتاد درصد هر گویچه از مویرگ‌ها پوشیده شده و قطر هر آلوئول در انسان بالغ به ...


231
کیسه‌های هوا هر ساله در حال ارتقا ... می‌شود و جلوی برخورد بدن انسان با قطعات سخت کابین ...


236
کار کیسه صفرا در انسان انباشتن و ... «هوا» و «بنا ... چگونه مقاومت بدن را در برابر ...


224
ساختمان دستگاه تنفسی انسان - دستگاه تنفس در انسان شامل شش ها، مجاری هوا، قفسه سینه که شش ها ...


702
... > آناتومی بدن انسان ... تا در مقابل فشار هوا فشرده ... و باز شدن کیسه‌ها می‌شوند و هوا را به ...


39
بدن انسان (دستگاه ... حدود 300 میلیون کیسه هوایی در مجموع دو شش وجود ... در مرحله دم هوا وارد ششها ...


23
برداشتن کیسه صفرا سرطان کیسه صفرا بیماری های کیسه صفرا, سنگهای کیسه صفرا,کیسه صفرا , کبد ...


899
... عضله اصلی اندام‌های تنفسی در انسان و ... در بدن جمع‌آوری در ... که در آن هوا ...


456
آیندهٔ ایربگ ها. مزایای ایمنی کیسه هوا بدون شک بر همگان ثابت شده است، و در طول این سالیان، از ...


141
همچنین دستگاه لنفاوی مایعات و مواد مغذی را در بدن توزیع ... انسان ها ... های کیسه های هوا و رگ ...


116
حدود 300 میلیون کیسه هوایی در مجموع دو شش ... در مرحله دم هوا وارد ششها ... دستگاه تنفس بدن انسان.


993
کیسه‌های هوا هر ساله در حال ارتقا ... می‌شود و جلوی برخورد بدن انسان با قطعات سخت کابین ...


630
"کیست یک بافت کیسه‌مانند است که حاوی مایع، هوا و یا سایر مواد می باشد. کیست ها می توانند ...


718
شش ها در بدن انسان: شش ها اندامی در قفسه سینه هستند که از میلیون ها کیسه ... پس از مبادله هوا ...


586
موضوعاتی درباره ی بدن انسان ... این تقسیمات متعدد موجب افزایش سطح تبادل هوا در کیسه های هوایی ...


663
دستگاه تنفس در انسان شامل ... به بدن ما وارد می شود. هوا موقع ... شکل کیسه ای شش را در ...


823
دستگاه تنفس در انسان شامل شش ها، مجاری هوا، قفسه سینه که شش ها را در خود جای داده و ماهیچه ...


123
آلودگی هوا عبارت است از مخلوط ذرات جامد و گازهای موجود در هوا که برای سلامت انسان، حیوان و ...


946
تنفس یعنی انتقال اکسیژن از هوا به بافت های بدن و انتقال ... که هوا در زیر سرپوش ... انسان ، دکتر ...


337
کار دستگاه تنفس وارد نمودن اکسیژن به بدن و خارج نمودن دی اکسید کربن از بدن است. هوا از راه ...