790
گروه رادیولوژی ... اکسپوز کمتری نیاز است تا کیفیت تصویر در مقایسه با سیستم های دیگر ...


527
دُز بیمار تا 35 مرتبه کاهش ولي کیفیت تصویر قدری ... رادیولوژی کامپیوتری یکی ازروشهای ...


345
این مقاله به توصیف بهبود کیفیت تصاویر در ارتباط با ... پس پردازش تصویر رادیولوژی ...


285
دیجیتال رادیولوژی ابتدا در قالب ... کمتری نیاز است تا کیفیت تصویر در مقایسه با سیستم ...


427
تاثیر انرژی باریکه پرتو بر کیفیت تصویر ... جرمی کنترل کننده تشکیل تصویر در رادیولوژی ...


894
انواع پرتو ظهور تصویر رادیولوژی ... سیگنال به نویز بیشتر باشد دستگاه از کیفیت بالایی ...


513
رادیولوژی و تصویربرداری. حسابرسی کیفیت تصویر سه واحد توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی دندان .


237
دانشجویان رادیولوژی 88 ... دوز تابشی بیمار و نیز کیفیت تشخیصی تصویر برخی از عواملی موثر ...


509
پاورپوینت در مورد فاکتورهایی که در کمیت و کیفیت تشعشع و کیفیت تصویر رادیوگرافی موثر هستند ...


133
دردستگاههای رادیولوژی دیجیتال دامنه ... نیاز است تا کیفیت تصویر در مقایسه با ...


527
5- حدود دز به طور معمول در رادیولوژی اطفال ... • کیفیت تصویر در سی تی عموما" از آنچه برای یک ...


447
از دلایل عمده این تغییر می توان از مواردی چون بالا بردن کیفیت تصاویر رادیولوژی ... تصویر ...


1000
پاورپوینت ,کمیت و کیفیت تشعشع ,کیفیت تصویر رادیوگرافی ,در ,مورد ,فاکتورهایی, که, در, کمیت, و ...


1
عنوان انگلیسی مقاله: Image Postprocessing in Digital RadiologydA Primer for Technologists عنوان فارسی مقاله: پس- پردازش ...


397
نرم افزار رادیولوژی (تصویر نگاری) ... کاهش کیفیت تصویر میزان دوز رسیده به بیمار را افزایش می ...


824
پرستاران بخش جراحی بیمارستان عالی نسب - وبلاگ اطلاع رسانی و آموزشی


688
رادیوگرافی-رادیولوژی-تصویربرداری پزشکی نوعی تصویر برداری با اشعه ایکس از بدن موجودات ...


342
سایت جامع رادیولوژی ایران ... Formation سی تی سازند تصویر ... Lecture سخنرانی: CT Image Quality سی تی کیفیت تصویر


311
رادیولوژی یا ... زیرا بدون آگاهی از اصول فیزیک که بر مبنای آن، کار تصویر ... کنترل کیفیت تصویر ...


980
در تجهیزات دیجیتال تصویربرداری با اشعه ایکس ، تکنیکهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته تا ...