643
دُز بیمار تا 35 مرتبه کاهش ولي کیفیت تصویر قدری ... رادیولوژی کامپیوتری یکی ازروشهای ...


717
گروه رادیولوژی ... اکسپوز کمتری نیاز است تا کیفیت تصویر در مقایسه با سیستم های دیگر ...


962
نرم افزار رادیولوژی (تصویر نگاری) ... کاهش کیفیت تصویر میزان دوز رسیده به بیمار را افزایش می ...


233
فروش iqi سیمی شاخص کیفیت تصویر فیلم رادیوگرافی 10-6و16 ... انواع فیلم رادیولوژی آنالوگ و ...


628
دانشجویان رادیولوژی 88 ... دوز تابشی بیمار و نیز کیفیت تشخیصی تصویر برخی از عواملی موثر ...


684
دسته: پزشکی…,کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال: ... پس – پردازش تصویر رادیولوژی ...


168
دانلود پروژه بررسی پس پردازش تصویر در رادیولوژی دیجیتال به ... بهبود کیفیت تصاویربرداری ...


256
دبیر کمیته حقوقی انجمن رادیولوژی ایران گفت: غیر واقعی بودن تعرفه‌های خدمات رادیولوژی باعث ...


500
دسته: پزشکی…,کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال: پردازش و نمایش تصویر.


226
دستگاه آنژیوگرافی Innova 2100 ساخت GE رادیولوژی. ... بمعنای داشتن بهترین کیفیت تصویر در پایین ...


74
دستگاه آنژیوگرافی Innova 2100 ساخت GE رادیولوژی. ... بمعنای داشتن بهترین کیفیت تصویر در پایین ...


302
خلاصه این مقاله در ارتباط با…,کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال: ... پردازش تصویر رادیولوژی ...


291
عنوان انگلیسی مقاله: Digital Radiography Image Quality: Image Processing and Displayعنوان فارسی مقاله: کیفیت تصاویر ...


49
انواع پرتو ظهور تصویر رادیولوژی ... سیگنال به نویز بیشتر باشد دستگاه از کیفیت بالایی ...


400
دسته: پزشکی…,کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال: پردازش و نمایش تصویر.


218
دانلود پروژه پردازش تصاویر و کیفیت تصاویر ... تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی ... تصویر برداری ...


990
از دلایل عمده این تغییر می توان از مواردی چون بالا بردن کیفیت تصاویر رادیولوژی ... تصویر ...


482
عنوان لاتین مقاله: Image Postprocessing in Digital RadiologydA Primer for Technologists عنوان فارسی مقاله: پس- پردازش تصویر ...


906
دانشجویان رادیولوژی ... یکی از متغییر های فیزیکی اساسی مرتبط با کیفیت ... گیرنده های تصویر ...


834
رادیولوژی یا رادیوگرافی یکی از ساده ترین و کارامدترین دستگاههای تصویر ... با کیفیت ...