771
انواع پرتو ظهور تصویر رادیولوژی ... سیگنال به نویز بیشتر باشد دستگاه از کیفیت بالایی ...


230
دیجیتال رادیولوژی ابتدا در قالب کامپیوتر رادیوگرافی یا cr با استفاده از صفحات فسفری ذخیره اطلاعات تصویر و تبدیل این اطلاعات طی فرایند خاص از آنالوگ به دیجیتال ظهور کرد .


932
دانلود پروژه پردازش تصاویر و کیفیت تصاویر ... تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی ... تصویر برداری ...


656
دانلود پروژه بررسی پس پردازش تصویر در رادیولوژی دیجیتال به ... بهبود کیفیت تصاویربرداری ...


383
کیفیت تصاویر ... توسط کار جمعی acr، انجمن فیزیک پزشکی امریکا و جامعه انفورماتیک تصویر ...


484
گیرنده های تصویر در رادیولوژی انواع ... kVp انتخاب شده کیفیت تصویر و میزان مواجهه بیمار با ...


833
تاثیر انرژی باریکه پرتو بر کیفیت تصویر ... جرمی کنترل کننده تشکیل تصویر در رادیولوژی ...


888
گروه رادیولوژی; ... رادیویی ایجاد تصویر می‌کند، دستگاه ... بدن با بالاترین کیفیت ...


919
نرم افزار مدیریت رادیولوژی و تصویر برداری مجهز فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک ...


206
آزمون غیر مخرب_کیفیت تصویر رادیوگرافی (British Standard _ Part 4)


626
انواع پرتو ظهور تصویر رادیولوژی ... سیگنال به نویز بیشتر باشد دستگاه از کیفیت بالایی ...


981
آزمون غیر مخرب_کیفیت تصویر رادیوگرافی (British Standard _ Part 4)


993
دُز بیمار تا 35 مرتبه کاهش ولي کیفیت تصویر قدری ... رادیولوژی کامپیوتری یکی ازروشهای ...


547
سی تی و روش های مداخله ای، روشهایی با دز بالا در رادیولوژی به شمار ... • کیفیت تصویر در سی تی ...


10
دانشجویان رادیولوژی 88 ... دوز تابشی بیمار و نیز کیفیت تشخیصی تصویر برخی از عواملی موثر ...


173
برای مقادیر زیاد دز مثلا در رادیوتراپی و دزیمتری بیمار در رادیولوژی ... کیفیت تصویر بهتر و ...


761
در تجهیزات دیجیتال تصویربرداری با اشعه ایکس ، تکنیکهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته تا علاوه بر کاهش دوز اشعه و افزایش کیفیت تصاویر ، نیاز به فیلم در هر بار اکسپوز نیز رفع شود .


520
این مقاله در ارتباط با چندین مفهوم در مورد پس پردازش تصاویر می باشد که در تصویربرداری دیجیتالی علم پزشکی معمول می باشند.


477
شرکت پـرتو آزمـای مـهر به عنوان اولین دارنده مـجوز انجام کنترل کیفیت دستگـاه‌های پـرتـو شناسی تشخیصی از امـور حفاظت در برابر اشـعه سازمان …


90
رادیولوژی یا ... زیرا بدون آگاهی از اصول فیزیک که بر مبنای آن، کار تصویر ... کنترل کیفیت تصویر ...