324
کیفیت محیط شهری و کیفیت مبلمان شهری و کاربرد مبلمان شهری و کاربرد محیط شهری و اهمیت محیط ...


269
هدف اصولی و عمده هر فرایند سالم سازی محیط ‘ بهبود بخشیدن به سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی ...


689
کیفیت محیط شهری ... اقبال شاکری، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی ...


524
کیفیت محیط زیست را می‌توان کیفیت زندگی تلقی نمود و از عوامل مهم توسعه پایدار می‌باشد. در ...


319
نگرانی‌هایی از مناسب‌نبودن کیفیت محیط زیست اغلب شهرهای ایران وجود دارد. در این پژوهش شاخص ...


624
نقش فضای سبز در کیفیت زندگی شهری. امروزه نقش و اهمیت فضاهای باز و سبز در محیط زیست و کیفیت ...


962
محیط زیست شهری ... هر شهر دارد. پائین بودن یا فقر کیفیت کالاهای مصرفی اولیه در شهرهای ...


189
" ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری، نمونه تهران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران " سال 1380


356
2-2 فشار توسعه شهری بر محیط زیست ... دیدگاه به منظور بهبود کیفیت زیست محیطی شهر با هدف تصرف ...


122
انسان از آغاز شهرنشینی همواره کوشیده است تا کیفیت زندگی در محیط‌زیست خود را بهبود بخشد.


710
این یک اصل بدیهی است که به منظور به دست آوردن درک درست از کیفیت محیط زیست شهری لازم به ...


449
طراحی وبرنامه ریزی شهری ومنطقه ای - کیفیت محیط شهری - شهرسازی-طراحی شهری،برنامه ریزی شهری ...


999
عنوان مقاله برنامه ریزی وارتقاء کیفیت محیط زیست شهری با تاکید بر فضای سبز شهری (نمونه موردی ...


248
در دهه­های اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به یکی از مباحث کلیدی در حوزه مطالعات انسان و محیط ...


384
پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن باعث افزایش آلودگی و تخریب شدید محیط زیست شهری گردیده و اثرات ...


604
شهرها یک پدیده پویا و زنده می‌باشندکه برای سلامتی ساکنین و حفظ بقاء خود به کیفیت محیط شهری ...


706
کیفیت محیط شهری، عامل بسیار مهمی در جهت ایجاد انگیزه در شهروندان به منظور مشارکت در توسعه ...


353
طراحی و اجرای سیستم فاضلاب انسانی و شهری ... حوزه صنعت، محیط زیست و ... کیفیت و استاندارد ...


444
تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396 تعداد بازدید :622 برنامه ریزی شهری؛ ارتقا سطح کیفیت محیط ...


749
به نظر می‌سد افزایش اغتشاش بصری،، کیفیت نامناسب فضاهای شهری و آلودگی‌های زیست محیطی که ...