519
هدف اصولی و عمده هر فرایند سالم سازی محیط ‘ بهبود بخشیدن به سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی ...


428
کیفیت محیط شهری ... اقبال شاکری، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی ...


108
نگرانی‌هایی از مناسب‌نبودن کیفیت محیط زیست اغلب شهرهای ایران وجود دارد. در این پژوهش شاخص ...


869
۱۹فروردین مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران، تهیه حجم بسیاری از اطلاعات شهری در ...


292
طراحی وبرنامه ریزی شهری ومنطقه ای - کیفیت محیط شهری - شهرسازی-طراحی شهری،برنامه ریزی شهری ...


8
محیط زیست شهری ... هر شهر دارد. پائین بودن یا فقر کیفیت کالاهای مصرفی اولیه در شهرهای ...


537
حسین ابوفاضلی: یک مجموعه شهری، ترکیبی از عوامل و اجزای مختلفی است که تحت شرایط و ضوابط ...


234
چکیده در دهه های اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به یک بحث تخصصی و عمومی در جامعه تبدیل شده است و ...


83
" ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری، نمونه تهران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران " سال 1380


799
ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان: مقاله 3، دوره 18، شماره ...


970
هدف تحقیق حاضر بررسی ابعاد زیست‌محیطی و جایگاه محیط‌زیست شهری در ... کیفیت محیط‌زیست شهری ...


232
تشریح اقدامات سازمان حفاطت محیط زیست در حوزه اطلاع ... هامون تا کیفیت هوا، از ...


461
نقش رنگها در زیبایی و کیفیت محیط شهری اگر چه در فرایند ادراک محیط همة حواس پنچگانه دخالت ...


912
پایان¬نامه حاضر با هدف سنجش کیفیت محیط شهری در ... در ارتباط با محیط‌زیست مورد بحث و ...


809
کیفیت محیط شهری و کیفیت مبلمان شهری و کاربرد مبلمان شهری و کاربرد محیط شهری و اهمیت محیط ...


156
این یک اصل بدیهی است که به منظور به دست آوردن درک درست از کیفیت محیط زیست شهری لازم به ...


436
مدیریت شهری دانشگاه تهران - کیفیت محیط اجتماعی - شهر گزیده های یک دانشجوی مدیریت شهری ...


126
نظارت بر کیفیت آب و پایش امواج از ... سلامت عمومی شهروندان و محیط زیست شهری است، می‌تواند ...


733
کیفیت محیط شهری | شهرسازی - مقاله شهرسازی جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای ... شهر و محیط زیست


544
موضوع : مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری. جستجو در موضوع ; حالت نمایش موضوع atefeh ...