930
کیفیت محیط شهری ... اقبال شاکری، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی ...


112
... های جامعه شناسی ،جغرافیا،محیط زیست ... های کیفیت زندگی شهری. کیفیت زندگی شهری ...


975
زمینه و هدف: بام سبز یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه‌ پایدار است که از آن می‌توان در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط‌زیست و توسعه پایدار شهری ...


207
" ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری، نمونه تهران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران " سال 1380


581
شهرها یک پدیده پویا و زنده می‌باشندکه برای سلامتی ساکنین و حفظ بقاء خود به کیفیت محیط شهری مطلوب نیاز دارند.


774
تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396 تعداد بازدید :983 برنامه ریزی شهری؛ ارتقا سطح کیفیت محیط زیست شهری


539
زیستگاه انسانی هنگامی می‌تواند بیشترین مطلوبیت را برای انسان دربرداشته باشد که انتظارات وی را در ابعاد مختلف، زیست‌محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و...


517
شهرها پدیده­ای پویا و زنده­اند که سلامتی ساکنان و حفظ بقای آن­ها نیازمند کیفیت مطلوب محیط شهری است.


443
2-2 فشار توسعه شهری بر محیط زیست ... دیدگاه به منظور بهبود کیفیت زیست محیطی شهر با هدف تصرف ...


171
حسین ابوفاضلی: یک مجموعه شهری، ترکیبی از عوامل و اجزای مختلفی است که تحت شرایط و ضوابط گوناگونی، روابط بین آنها تعریف می‌شود.


109
مدیریت شهری به عنوان یک رویکرد نوین در حل معضلات و مشکلات به وجود آمده در جامعه نقش مهمی به عنوان یک حکومت محلی در عرصه محیط شهری ایفا می نماید.


16
نقش فضای سبز در کیفیت زندگی شهری. امروزه نقش و اهمیت فضاهای باز و سبز در محیط زیست و کیفیت ...


994
بروز بحران های مختلف در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها که ناشی از فقدان برنامه ریزی مناسب در سطح محلی است، سبب تنزل کیفیت محله های شهری شده است.


956
با بروز بحران‌های متعدد اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی در شهرهای بزرگ دنیا در نیمه دوم قرن بیستم که ناشی از رشد شتابان شهرنشینی و عدم ارائه طرح و برنامه مناسب بود، کیفیت ...


242
هدف اصولی و عمده هر فرایند سالم سازی محیط ‘ بهبود بخشیدن به سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است.


503
از طرف دیگر، وقوع بحران‌های زیست محیطی و تضعیف بنیان‌های محیط زیست ... کیفیت محیط شهری ...


728
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه توجه به مسائل زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات توسعه در شهرها، می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت محیط‌زیست و در نتیجه ارتقاء سطح کیفیت ...


879
در محیط زیست ایران ، عاملهای ... زیست محیطی به سوی کیفیت محیط زیست شهری در نیدرلندز ...


472
پایان¬نامه حاضر با هدف سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه شش تهران نگاشته شده ... کتاب آب محیط زیست;


466
همانطور که مشهاده می کنید فایل دانلود, مقاله, سنجش, کیفیت, محیط, در, بافت, فرسوده, شهری, مورد, مطالعه:, محله, عودلاجان)