703
... که بسیار سمی است. 4- مخدر بودن گاز ... باشید که گاز های سمی از ... یخچال ها باید گاز ...


155
همه چیز در مورد گاز یخچال گاز یخچال ... كنار گذاشته شده است ؛ دلیل آن سمی بودن این گاز است ...


728
برای آشنایی با نحوه کار یخچال باید با انواع گاز خنک ... چون این گاز بسیار سمی است، خاصیت ...


608
گاز موجود در یخچال ... آنجا كه این گاز سمی بوده ودر بر ... گراد است این گاز سرما سازی ...


481
روش کار یخ زن یا جا یخی که به آن فریزر نیز میگویند همانند یخچال است با ... است که از گاز ...


298
ازن گازی است که از ٣ اتم اکسیژن تشکیل شده است. این گاز در ... غیر سمی هستند و ... یخچال سازی ...


553
گاز گرفتگی در خیابان یخچال خبر داد br ... مارهای سمی است br style ... انتشار گاز سمی کلر ...


806
اما ميزان شارژ گاز r404a چقدر است ... شعله آتش قرار گیرد تجزیه به عناصر سمی می شود،قیمت آن ...


335
... های اولیه از گاز آمونیاك nh3 استفاده می شد ولیكن از آنجا كه این گاز سمی ... گاز یخچال كم است .


138
گاز R134 a جایگزین گاز R12 شده است . ... کمتری از نظر سمی ... گاز یخچال فریزر های R600 ...


1
گاز R134 a جایگزین گاز R12 شده است . ... کمتری از نظر سمی ... گاز یخچال فریزر های R600 ...


271
تا اینکه در سال 1930 گاز فریون که گازی غیر سمی و غیر قابل اشتعال است ... یخچال فریزها است. گاز ...


451
توضیح در مورد گازهای سرما ساز مبرد یخچال ، خطرات گاز یخچال، انواع ... گازی بسیار سمی است که ...


321
8/7/2016 · در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک nh۳ استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی ... یخچال است ...


94
شده و به علت تنفس گاز سمی جان خود را... گاز سمی در تونل های معدن است حسین احمدی مدیرعامل...


20
همچنین دقت داشته باشید كه بهتر است یخچال از طرفین و از ... كه این گاز سمی بوده ودر بر ...


704
... های اولیه از گاز آمونیاک nh3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی ... گاز یخچال کم است.


417
... كابینت اصلی یخچال است. ... است گاز پس از عبور از ... آنجا كه این گاز سمی بوده ودر بر ...


253
به کارگیری گاز آمونياك اخیرا به صورت کامل كنار گذاشته شده است ؛ دلیل آن سمی ... است. گاز یخچال .


291
گاز های مبرد یخچال ... برای انتخاب کمپرسور به 4 پارامتر نیاز است ... _ کمپرسورهای سمی ...