984
روش کار یخ زن یا جا یخی که به آن فریزر نیز می‌گویند همانند یخچال است با ... است که از گاز ...


342
گاز های مورد استفاده در یخچال سازی (گاز های مبرد - سرما زا ). در یخچال های اولیه از گاز آمونیاك NH3 استفاده می شد ولیكن از آنجا كه این گاز سمی بوده ودر بر خورد با اعضای بدن بالاخص چشم عوارض ناگواری ...


512
اما ميزان شارژ گاز r404a چقدر است ... شعله آتش قرار گیرد تجزیه به عناصر سمی می شود،قیمت آن ...


82
... شده است که گاز خنک ... یخچال است. گاز خنک ... چون این گاز بسیار سمی است ...


453
) این ویژگی هلیوم در یخچال‌های ... چون بسامد پایه در گاز با سرعت صدا در گاز متناسب است.


584
همچنین دقت داشته باشید كه بهتر است یخچال از طرفین و از ... كه این گاز سمی بوده ودر بر ...


787
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک nh3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی ... است گاز تحت ...


666
گاز کولر خودرو همان گاز فرئون مورد استفاده در یخچال است و ماده ای کاملا سمی است.


307
برای آشنایی با نحوه کار یخچال باید با انواع گاز خنک ... چون این گاز بسیار سمی است، خاصیت ...


851
گازهای مورد استفاده در یخچال ... که این گاز سمی بوده ودر ... گراد است این گاز سرما سازی ...


978
گازهای مورد استفاده در یخچال ... که این گاز سمی بوده ودر ... گراد است این گاز سرما سازی ...


257
شارژ گاز یخچال ، فریزر ... گاز r-600 a سطح سمی کمتر و ... است که با گاز r-12 و ...


139
در بیشتر طول تاریخ منظور از یخچال، چنین حفره‌ای بوده است. کار یخچال ... گاز در یخچال ... سمی ...


449
منابع تولید این گاز اغلب در صنایع است. ... هم ممکن است دارای مقادیر سمی از ... یخچال سازی ...


281
گاز مایع یا ال‌پی‌جی به انگلیسی (Liquefied Petroleum Gas) به دو گاز هیدروکربنی بوتان و پروپان یا ترکیب آنها گفته می‌شود که در حالت مایع نگه داشته می‌شوند.


28
... های اولیه از گاز آمونیاك nh3 استفاده می شد ولیكن از آنجا كه این گاز سمی ... گاز یخچال كم است .


585
گاز یخچال در کدام ... گذاشته شده است ؛ دلیل آن سمی بودن این گاز است ؛ انفجار زا است و در صورت ...


368
... های اولیه از گاز آمونیاک nh3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی ... گاز یخچال کم است.


929
وقتی یخ خشک ذوب می شود تبدیل به گاز ... به علت سمی ... یخ خشک ممکن است مواد درون یخچال را ...


621
در بیشتر طول تاریخ منظور از یخچال چنین حفره ای بوده است.کار یخچال ... سمی است .امروزه ... گاز ...