135
لوازم خانگی (یخچال -لباسشویی- ظرفشویی) ... خواص و نحوه کار با گاز مبرد R134a جایگزین مبرد R12


409
برای آشنایی با نحوه کار یخچال باید با انواع گاز ... گاز بسیار سمی است ... است، اما یک یخچال ...


244
یخچال دستگاهی است که از یک وسیله سردکننده به همراه یک عایق ... در یخچال‌های اولیه از گاز ...


875
گاز موجود در یخچال ... آنجا كه این گاز سمی بوده ودر بر ... گراد است این گاز سرما سازی ...


257
ازن گازی است که از ٣ اتم اکسیژن تشکیل شده است. این گاز در ... غیر سمی هستند و ... یخچال سازی ...


471
همه چیز در مورد گاز یخچال گاز یخچال ... كنار گذاشته شده است ؛ دلیل آن سمی بودن این گاز است ...


447
اما ميزان شارژ گاز r404a چقدر است ؟ ميزان شارژ گاز r404a بستگي ... ماده ای است غیر سمی و پایدار و ...


850
... های اولیه از گاز آمونیاک nh3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی ... گاز یخچال کم است.


134
پاتک قاتل‌ خاموش به 15 نفر در خیابان یخچال. ... مارهای سمی است br style ... انتشار گاز سمی کلر ...


996
... كابینت اصلی یخچال است. ... است گاز پس از عبور از ... آنجا كه این گاز سمی بوده ودر بر ...


729
گاز R134 a جایگزین گاز R12 شده است . ... این گاز در یخچال فریزرهای جدید ... کمتری از نظر سمی ...


867
- این سوال منقضی شده است. ... در مرود نیست.گاز یخچال هم تا حالا فقط از ... ولی چون سمی ...


62
... های اولیه از گاز آمونیاک nh3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی ... گاز یخچال کم است


779
گاز سمی را فیلتر می کند فروخته است و سعی... به گاز اعصاب ... یخچال خبر داد ... گاز سمی سولفید ...


1000
... های اولیه از گاز آمونیاك nh3 استفاده می شد ولیكن از آنجا كه این گاز سمی ... گاز یخچال كم است .


167
در غرب موصل از گاز سمی استفاده کرده است به... اخیرا آزاد شده است از گاز های سمی استفاده کرده ...


261
مقایسه گاز R12 با R134a در یخچال ... عامل اصلی آسیب رسان در گاز های مبرد کلردار است در ... غیر سمی;


540
مقایسه گاز R12 با R134a در یخچال فریزر و ... نتایج مثبتی داشته است گاز R134a حروف a در جلوی ... سمی; غیر ...


329
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاك nh3 استفاده می شد ولیكن از آنجا كه این گاز سمی بوده ودر بر ...


443
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک nh3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی ... است گاز تحت ...