308
... که بسیار سمی است. 4- مخدر بودن گاز ... باشید که گاز های سمی از ... یخچال ها باید گاز ...


920
روش کار یخ زن یا جا یخی که به آن فریزر نیز میگویند همانند یخچال است با ... است که از گاز ...


126
گاز موجود در یخچال ... آنجا كه این گاز سمی بوده ودر بر ... گراد است این گاز سرما سازی ...


718
اما ميزان شارژ گاز r404a چقدر است ... شعله آتش قرار گیرد تجزیه به عناصر سمی می شود،قیمت آن ...


62
برای آشنایی با نحوه کار یخچال باید با انواع گاز خنک ... چون این گاز بسیار سمی است، خاصیت ...


652
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک nh3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی ... است گاز تحت ...


505
همچنین دقت داشته باشید كه بهتر است یخچال از طرفین و از ... كه این گاز سمی بوده ودر بر ...


659
آخرین اخبار روز ایران اصلاح طلبان انتخابات اقتصادی ورزشی حوادث پزشکی سینما دانشگاه کنکور ...


756
در بیشتر طول تاریخ منظور از یخچال، چنین حفره‌ای بوده است. کار یخچال ... گاز در یخچال ... سمی ...


100
... های اولیه از گاز آمونیاك nh3 استفاده می شد ولیكن از آنجا كه این گاز سمی ... گاز یخچال كم است .


584
... های اولیه از گاز آمونیاك nh3 استفاده می شد ولیكن از آنجا كه این گاز سمی ... گاز یخچال كم است .


204
در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک nh3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی بوده ودر بر ...


581
شارژ گاز یخچال ، آموزش و ... گاز r-600 a سطح سمی کمتر و ... r134 الزامی است . گاز r134 در رده ...


998
... کابینت اصلی یخچال است. ... است گاز پس از عبور از ... آنجا که این گاز سمی بوده ودر بر ...


759
گاز R134 a جایگزین گاز R12 شده است . ... کمتری از نظر سمی ... گاز یخچال فریزر های R600 ...


531
در فرایند سرماسازی، از طریق كمپرسور گاز موجود در یخچال ... گاز سمی ودر بر ... یخچال است ...


131
گاز مبرد r 410 a. گازr 410 ازمخلوط دو گازr 32 و گاز r125 که هر کدام 50 % را شامل میشوند تشکیل شده است .


439
... را بدون اجاق گاز … این یخچال ها معمولا ... ۵ برابر بهای یخچال است. ... گاز یخچال سمی است ...


933
... های اولیه از گاز آمونیاک nh3 استفاده می شد ولیکن از آنجا که این گاز سمی ... گاز یخچال کم است.


325
همچنین دقت داشته باشید که بهتر است یخچال از طرفین و از ... که این گاز سمی بوده ودر بر ...