423
نحوه گرفتن مجوز از وزارت علوم ... نحوه گرفتن مجوز واحدهای پژوهشی از وزارت علوم ...


271
پورتال رسمی وزارت علوم، تحقیقات ... ریزی امور فناوری وزارت علوم از پارک علم و فناوری ...


949
... پروانه تاسیس از وزارت ... گرفتن پروانه ... زیر ، مجوز کتبی وزارت را از ناشر ...


865
اعزام دانشجو به اروپا با مجوز وزارت علوم ... با امکان گرفتن ... با مجوز رسمي از وزارت علوم ...


286
... هزینه اخذ مجوز تاسیس از سازمان در حدود 100 هزار ... سرمایه گذاری در وزارت صنعت ...


528
... درخشان با امکان گرفتن بورس و ... علوم انسانی، هنر با مجوز رسمی از وزارت علوم ...


947
چگونگی اخذ مجوز فصلنامه علمی پژوهشی از وزارت علوم. ... (غير از تأمين اجتماعي) ...


692
... با مجوز رسمی از وزارت علوم و ... از ارسال مدارک و گرفتن ... از وزارت علوم ...


25
... با ارائه مجوز از ... وزارت علوم ... و زیارت از اوقاف و الحاق به وزارت فرهنگ و ...


315
موسسه کاوشگران علم با مجوز رسمی به شماره 42/1/305834 از وزارت علوم، تحقیقات و ... وزارت علوم ...


506
8/9/2010 · کسی میدونه مراحل گرفتن مجوز از بهداشت ... وزارت علوم: آقایان: کپی گواهی لغو تعهد یا انجام ...


186
... را از وزارت فرهنگ و ... مجوز تاسیس از وزارت فرهنگ ... در نظر گرفتن مقررات ...


993
موسسه کاوشگران علم با مجوز رسمی به شماره 42/1/305834 از وزارت علوم، تحقیقات و ... وزارت علوم ...


599
موسسه کاوشگران علم با مجوز رسمی به شماره 42/1/305834 از وزارت علوم، تحقیقات و ... وزارت علوم ...


552
... و مجوز رسمی وزارت علوم ... گرفتن ویزا ... با مجوز رسمی از وزارت علوم ...


901
... با ارائه مجوز از ... وزارت علوم ... و زیارت از اوقاف و الحاق به وزارت فرهنگ و ...


910
ثبت نام آزمون زبان وزارت علوم «msrt» از ساعت ۱۰ امروز ۱۴ شهریور ماه ... لزوم گرفتن مجوز برای ...


208
مركز آموزشي پژوهشي راهبرد پيمايش با مجوز وزارت علوم ... گرفتن بورس و ... مجوز رسمی از وزارت ...


295
با مجوز رسمی از وزارت علوم ... تحصیل رایگان با امکان گرفتن بورس، اخذ پذيرش تحصيلي ...


341
شرایط گرفتن مجوز آموزشگاه از وزارت علوم ... نمایشی وقت می‌گیریم و پس از گرفتن مجوز ...