824
10/20/2012 · سیما بینا تصنیف ای یار جانی / گل زردم بیا جانا که تا جانانه باشیم یکی ... گل زردم همه دردم


426
همه میگن عزیزت کی می آیه به دل شوق دگر دارُم، دارُم خدایا. گل زردُم همه دردُم ز جفایت شکوه ...


947
7/24/2012 · گل زردم ،همه دردم ،زجفایت شکوه نکردم ،تو بیا تا دور تو ...


938
گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه ...


127
لالایی کرمانی - گل پسته . لالا لالا گل کاشی، یه خونه توی نقاشی لالا لالا گل پسته ... بیشتر . متن ...


383
آهنگ ترانه گل زردم سیما بینا متن و دانلود Iransong Gavazn ایران سانگ ایران ... گل زردُم همه دردُم


97
ترانه در ترانه - گل زردم - هر چه میخواهد دل تنگت ... گل زردم همه دردم زجفایت ...


230
... نقش، نقش، نقش و نگاره گدار دومی مخمل بپوشم گدار سومی دیدار یاره گل زردم، همه دردم ز جفای ...


623
گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه ...


753
همه میگن عزیزت کی می آیه به دل شوق دگر دارُم، دارُم خدایا. گل زردُم همه دردُم ز جفایت شکوه ...


361
ترانه ی یار جانی یا گل زردم یکی از زیباترین ترانه های خراسان ... گل زردم، همه دردم ز جفايت ...


132
آهنگ ترانه گل زردم سیما بینا آلبوم حنایی دانلود, ... گل زردُم همه دردُم ز جفایت شکوه ...


357
دانلود آهنگ غمگین قدیمی گل زردم از سیما بینافول آلبوم این خواننده بزودی ... گل زردم همه دردم.


294
همه میگن عزیزت کی می آیه به دل شوق دگر دارُم، دارُم خدایا. گل زردُم همه دردُم ز جفایت شکوه ...


296
گل زردم همه دردم. ز جفایت شکوه ...


73
گل زردم همه دردم ز جفای تو شکوه ...


125
گل زردم همه دردم. ز جفایت شکوه ...


286
گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه ... گل زردم همه ...


462
دانلود آهنگ زیبای چشم به راه یا گل زردم از علیرضا افتخاری با ... گل زردُم، همه دردُم، ز جفایت ...