310
10/20/2012 · سیما بینا تصنیف ای یار جانی / گل زردم بیا جانا که تا جانانه باشیم یکی ... گل زردم همه دردم


389
7/24/2012 · بیا جانا که تا جانانه باشیم ، یکی شمع و یکی پروانه باشیم یکی موسی شویم اندر مناجات ، یکی جاروکش میخانه باشیم گل زردم ،همه دردم ،زجفایت شکوه نکردم ،تو بیا تا ...


780
همه میگن عزیزت کی می آیه به دل شوق دگر دارُم، دارُم خدایا. گل زردُم همه دردُم ز جفایت شکوه ...


319
Goleh Zardam from IranSong Server Online آهنگ ترانه گل زردم سیما بینا متن و دانلود و پخش ... گل زردُم همه دردُم


385
دانلود آهنگ غمگین قدیمی گل زردم از سیما بینافول آلبوم این خواننده بزودی ... گل زردم همه دردم.


916
گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه ...


511
ترانه ی یار جانی یا گل زردم یکی از زیباترین ترانه های خراسان ... گل زردم، همه دردم ز جفايت ...


166
دو چشم به راه داروم خدایا عزیزی در سفرداروم خدایا داروم خدایا همه میگن عزیزت کی میایه به دل شوق دگر داروم داروم خدایا گل زردوم همه درد زه جفایت شکوه نکردوم


928
آهنگ ترانه گل زردم سیما بینا آلبوم حنایی دانلود, ... گل زردُم همه دردُم ز جفایت شکوه ...


890
گل زردم همه دردم. ز جفایت شکوه ...


571
ترانه در ترانه - گل زردم - هر چه میخواهد دل تنگت ... گل زردم همه دردم زجفایت ...


672
گل زردم, سیما بینا, ,بیا جانا که تا جانانه باشیم یکی شمع و یکی پر پر پروانه باشیم یکی موسی شویم اندر مناجات یکی جارو کش می می میخانه باشیم گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو ...


535
همه میگن عزیزت کی می آیه به دل شوق دگر دارُم، دارُم خدایا. گل زردُم همه دردُم ز جفایت شکوه ...


599
همه میگن عزیزت کی می آیه به دل شوق دگر دارُم، دارُم خدایا. گل زردُم همه دردُم ز جفایت شکوه ...


192
یار جانی(محسن نامجو) از اینجا تا به بیرجند سه گداره گدار اولی جان جان نقش و نگاره گدار دومی مخمل بپوشم گدار سومی دی دی دیدار یاره گل زردم همه ...


774
گل زردم همه دردم ز جفای تو شکوه ...


686
گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه ...