817
هنرستان نمونه علم و صنعت گناباد - ... مدرسه ي نمونه ي علم و صنغت در سال 1388 در خيابان سعدي 3 ...


965
هنرستان نمونه علم و صنعت گناباد - هنرجویان سال سوم رشته کامپیوتر 91-90


966
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت,School ... مدرسه موراتوری ... در گناباد به ...


405
پورتال و وب سایت مدارس نمای مدرسه که قابلیت ارتباط با سیستم اتوماسیون مدرسه آموزیار دارد برای مدارس هوشمند توسط بهسامان تدبیر


244
صنعت، معدن و ... خانم‌ها باید در بخش علم و دانش وارد ... در شهرستان گناباد 3 مدرسه علمیه ...


560
سامانه مدرسه هوشمند پویان شامل بیش از 30 عنوان ... انجمن اسلامی هنرستان نمونه علم و صنعت گناباد.


680
انجمن اسلامی دبیرستان ابن سینا گناباد; مدرسه ... انجمن اسلامی هنرستان نمونه علم و صنعت گناباد;


733
این که گُن به معنای دیو باشد و گناباد را از ... گناباد; مدرسه ... در رشد صنعت و اشتغال ...


536
امير گناباد; مدرسه شهيد بقايي ... ۹۲/۹/۱۶ ساعت ۱۵.۳۰ هنرستان علم و صنعت . دینی و قرآن خواهران ...


727
دکترای معماری، رشته تحصیلی معماری، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ... مدرسه موراتوری ... گناباد ...


755
این که گُن به معنای دیو باشد و گناباد را از ... گناباد; مدرسه ... در رشد صنعت و اشتغال ...


212
دکترای معماری، رشته تحصیلی معماری، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ... مدرسه موراتوری ... گناباد ...


726
امير گناباد; مدرسه شهيد بقايي ... ۹۲/۹/۱۶ ساعت ۱۵.۳۰ هنرستان علم و صنعت . دینی و قرآن خواهران ...


50
انجمن اسلامی دبیرستان ابن سینا گناباد; مدرسه ... انجمن اسلامی هنرستان نمونه علم و صنعت گناباد;


124
رئیس اداره آموزش و پرورش گناباد گفت: 45 مدرسه، عمدتا ... هنرستان علم و صنعت به صورت ...


81
مدرسه راهنمایی غیر دولتی فروزش گناباد - مدرسه ... قبول شدگان در آزمون نمونه علم و صنعت: ...


937
دفتر ارتباط با صنعت; كتابخانه مركزي و ... و رونق علم و فن نیز ... گناباد – واقع در مدرسه ...


310
مدیر حوزه علمیه گناباد گفت: مدرسه علمیه گناباد در چشم‌انداز پنج ساله تبدیل به قطب آموزشی علوم و دانش‌های انسانی در جنوب خراسان بزرگ خواهد شد.


409
مدرسه طبیعت ... مرکز رشد فناوری گناباد: شرکت کشت و صنعت ... انجمن علمی پارک های علم و فناوری ...


360
شركت علم و صنعت در زمینه طراحی و تولید سیستمهای حضور و غیاب شامل سخت افزار و نرم افزارهای حضور و غیاب تاسیس گردیده است.