430
گوزن زرد ایرانی (نام علمی: Dama Dama mesopotamica) زیرگونه‌ای از گوزن زرد اروپایی است که در خطر انقراض ...


549
گوزن زرد اروپایی کمی از گوزن زرد ایرانی کوچک‌تر است.


313
3/12/2012 · گوزن زرد ایرانی (Dama mesopotamica) پستانداری از خانواده گوزن است. گمان می‌رفت ک


798
به منظور جلوگیری از انقراض گوزن زرد ایرانی تعدادی از آنها را به دشت ناز در ... ویکیپدیا. www.fa ...


315
متن دائره المعارف ویکیپدیا فارسی را در مورد گوزن زرد ایرانی در لینک زیر مشاهده کنید و با ...


958
ایران باستان تمدنهای آن وتمدنهای مرتبط با آن-شهرهای كهن ایران باستان-نزادهای ایرانی ...


723
متن دائره المعارف ویکیپدیا فارسی را در مورد گوزن زرد ایرانی در لینک زیر مشاهده کنید و با ...


599
شنبه 12/12/1385 با رها سازی 6 گوزن زرد نر ایرانی توسط خانم دکتر ... شناسنامه آستارا در ویکیپدیا.


559
متن دائره المعارف ویکیپدیا فارسی را در مورد گوزن زرد ایرانی در لینک زیر مشاهده کنید و با ...


812
10/11/2009 · من در گزارشی که هفته گذشته از bbc دیدم چند راس گورخر های اسیایی و گوزن زرد ایرانی ... ویکیپدیا, ...


669
متن دائره المعارف ویکیپدیا فارسی را در مورد گوزن زرد ایرانی در لینک زیر مشاهده کنید و با ...


484
10/11/2009 · من در گزارشی که هفته گذشته از bbc دیدم چند راس گورخر های اسیایی و گوزن زرد ایرانی ... ویکیپدیا, ...


680
بلوط منطقه است و اکنون میزبان حدود سی راس گوزن زرد ایرانی است؛ ... ویکیپدیا ... و گوزن زرد در ...


955
گوزن زرد ایرانی. ... این پرنده در داستان‌های کهن ایرانی نشانه‌ی خوشبختی و ... ویکیپدیا ...


650
گوزن زرد ایرانی در طول تاریخ حیاتش همیشه در زاگرس بوده ، نه قلب کویر یا جنگل ... ویکیپدیا- ...


441
آشنایی با حیات وحش و طبیعت ایران و همچنین شناخت خصوصیات و اهمیت آن‌ها موجب حفاظت از این ...


889
گوزن زرد ایرانی. ... ویکیپدیا (دانشنامه آزاد) سامانه آموزش دانشگاه ...


916
5/25/2009 · گوزن زرد ایرانی, گورخر سیاه با خط سفید ... ویکیپدیا, ژنتیک رنگ پوست گور خر ...


32
تصاویر سینه سرخ ایرانی مکان ... ی ویکیپدیا . ... روشن مایل به زرد گرفته تا قهوه ای ...


877
پاسداشت فرهنگ ناب ایرانی با شناخت ... کوچگ، از جمله مرغ آتش و تنجه و نیز گوزن زرد ایرانی ...