950
گیرنده های بویایی; چشایی; ... گیرنده های عصبی آزاد در نزدیک سطح پوست، به لمس، درد، فشــار و ...


242
نوروسافاری| تیمی از دانشمندان دانشگاه کوئینزلند استرالیا گیرنده‌های چشایی و بویایی را در قلب انسان شناسایی کرده‌اند.


959
دستگاه چشایی یک دستگاه ... هر طعم جوانه شامل ۵۰ تا ۱۰۰ سلول گیرنده طعم است. چشایی در ...


794
اما برای تحلیل عمل چشایی گیرنده ها را به پنج گروه حس های اولیه چشایی تقسیم بندی می کنند:


129
تیمی از دانشمندان دانشگاه کوئینزلند استرالیا گیرنده‌های چشایی و بویایی را در قلب انسان شناسایی ...


81
محققان بر این باورند که انواع گیرنده‌های چشایی که طعم‌های شیرینی، شوری،‌ ترشی را جذب می ...


968
این گیرنده‌ها به رایحه‌های مختلف، پاسخ‌های گوناگون می‌دهند.


449
حس چشایی، به کمک حس بویایی، به ما کمک می‌ ... سلول‌های چشایی نوعی گیرنده‌حسی شیمیایی اند.


106
تیمی از دانشمندان دانشگاه کوئینزلند استرالیا گیرنده‌های چشایی و بویایی را در قلب انسان شناسایی کرده‌اند.


254
گیرنده های چشایی در طعم آب تصفیه شده,تصفیه آب,دستگاه تصفیه آب,تصفیه طعم و بوی آب,آب سالم,تصفیه آب و گیرنده های چشایی,دستگاه تصفیه آب خانگی و صنعتی


693
حس های شیمیایی. این حس ها شامل : 1-حس چشایی 2-حس بویایی می باشند. 1-حس چشایی :این حس به وسیله ی سلول های جوانه ی چشایی که به عنوان گیرنده های حس چشایی هستند صورت می گیرد.13 نوع رسپتور چشایی وجود دارد ...


211
هویت مواد شیمیایی ویژه که گیرنده‌های چشایی مختلف را تحریک می‌کنند، به‌طور کامل شناخته نشده است.


448
ما انسان‌ها و بسیاری دیگر از پستانداران به‌واسطه‌گیرنده‌های چشاییِ سطح زبان، در تمامی نقاط زبان خود و امکان دریافت تمامیِ مزه‌ها را داریم.


455
گیرنده‌های چشایی مختص زبان نیستند،‌ بلکه درون ریه و مجاری تنفسی هم گیرنده‌های چشایی و به طور خاص گیرنده مزه تلخی وجود دارد.


307
دانشمندان در «مرکز حس‌های شیمیایی مونل» هنگام بررسی حس چشایی در موش‌ها دریافتند که نه تنها این حیوانات دارای گیرنده‌های چشایی در بیضه‌هایشان هستند بلکه هر نوع تلاشی برای حذف این گیرنده ...


8
گیرنده‌های چشایی مختص زبان نیستند،‌ بلکه درون ریه و مجاری تنفسی هم گیرنده‌های چشایی و به طور خاص گیرنده مزه تلخی وجود دارد.


619
پاسخ : روی زبان و دیوار ه دهان سلول های گیرنده چشایی قرار دارند .


692
چشایی # چشایی ... تیمی از دانشمندان دانشگاه کوئینزلند استرالیا گیرنده‌های چشایی و بویایی را ...


660
تصویر گیرنده های چشایی. تصویری از سلول های گیرنده چشایی بر روی ...


646
تیمی از دانشمندان دانشگاه کوئینزلند استرالیا گیرنده‌های چشایی و بویایی را در قلب انسان شناسایی کرده‌اند.