400
مسیر تعالی، نوشته های سید علیرضا عظیمی پور در حوزه اقتصاد، مدیریت، فناوری اطلاعات زندگی و...


102
سیاهزرد - یارب روا مدار که گدا معتبر شود - که اگر معتبر شود زخدا بی خبر شود - ما عصیان و اعتراض ...


121
یا رب مباد آن که گدا معتبر شود ... یـارب مـبـاد آنـکـه گــدا مـعـتـبـر ... روا مَدارخدایا که ...


570
تراوشات کودکی سکته ای در اینترنت - حکایتی در باب" یارب روا مدار گدا معتبر شود/ گر معتبر شود از ...


326
Back to Top 98لاو یارب روا مدار که گدا معتبر شود....گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود


798
آنچه از همه دردناکتر است، فقر و بیماری نیست !؟ بی‌رحمی مردم نسبت به یکدیگر است ...! رومن ...


272
نگاهي ديگر - یا رب روا مدار که گدا معتبر شود گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود...ناصر خان حجازی ...


928
گویند کریم است و گنه می بخشد.....گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم


650
سیاهزرد - یارب روا مدار که گدا معتبر شود - که اگر معتبر شود زخدا بی خبر شود - ما عصیان و اعتراض ...


565
داستان کوتاه سیب خاطرات - اشکها و مشقها و خنده ها ===== بار الها !!! هرگز نگویمت که بیا دست من ...


837
داستان کوتاه سیب خاطرات - اشکها و مشقها و خنده ها ===== بار الها !!! هرگز نگویمت که بیا دست من ...


229
یارب روا مدار که گدا معتبر شود -- گر معتبر شود ز خدا بی خبر ... یا رب مباد آن که گدا معتبر شود ...


383
ما سرور پر افتخار ترین تیم لیگ! هستیم.شما فقط یه جام تخت جمشید و یه جام دسته یک با یه سوپر کاپ ...


639
یارب روا مدار،گدا معتبر شود - غم چه می شود ؟ - از دل بران که هر دوعنان ،سپرده ایم به تقدیر هرچه ...


886
یارب روا مدار که گدا معتبر شود گر معتبر شود ازخدا بی خبر ...


636
يا رب مباد آن‌که گدا معتبر شود! ... ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غيرت نياورد که جهان پر بلا ...


823
یار مهربان - یارب روا مدار که گدا معتبر شود - - یار مهربان


675
آنا یعنی مادر ... یارب روا مدار که گدا معتبر شود نویسنده: - ۱۳٩٠/۱۱/٢٢


361
حکایتی در باب" یارب روا مدار گدا معتبر شود/ گر معتبر شود از خدا بی خبر شود" این شعر را زمانی ...


615
یارب روا مدار که گدا معتبر شود گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود