763
تواین مدت اتفاقایه زیادی افتاده ... یه موی سیاه میمیره واسه سرعت گذر عمره ... که یه عمر کمین ...


393
جز یه عشق که بین ما هست هر چی دوست داری خراب ... با کوله باری از نور از شب گذر ...


272
تواین زندگیو ... به من که یه عمره ... نه به خاطر گذر او از بیراهه ها بلکه به خاطر قلب خسته اش ...


838
با اجازه از یه مادری که تواین شبا تو ... افتخارم اینه که یه عمره. ... می‌کشند ، حرمت تو بین گذر.


931
شوخی که نیست یه عمره که عاشق و پابند ... دسته من و بگیرنزار / تواین شبای سوت ... گذر کرد سوی ...


674
خدا پیر شدم تواین ۵- ... از شیشست با یه سردی و گرمی ... و راجع به چیزی که ذهنم رو مشغول کرده ...


57
بی تو زیر آسمونی که یه بند ... از پل تردید با قلبت گذر کن ... من و مزرعه یه عمره


843
سلام من حدودا ۶ ماهه که عاشق یه پسر شدم ... با گذر زمان و ... تو دوره نوجوونی یه عمره.


17
تواین زندگیو ... به من که یه عمره ... امروز فهمیدم اونجا علاوه بر این که یه غذای آن چنانی می دن ...


27
و و گذر روزها بر ... تواین دنیا یه آدم هست که دنیاشو تومیبینه کسیکه پای هفت سینت یه عمره ...


788
و و گذر روزها بر ... تواین دنیا یه آدم هست که دنیاشو تومیبینه کسیکه پای هفت سینت یه عمره ...


354
یه عمره رفتی هر کجا / قدم قدم ... ما رو گذر میدادن از / محله ی ... تازه چشیدم یه کمی / که مادرم داشت ...


430
گذر گرگ ... تواین زندگیو برام ساختی به من فرصت هم زبونی بده به من که یه عمره بهت ...


599
که دست گرفته به کمر / می خونه ... یه عمره گریه میکنم / برا غمای ... ما رو گذر میدادن از / محله ی ...


95
یه عمره که باختاشو رج میزنه. سرکوچه ملی یه مرده یه مرد. که سی ساله این ساعتش یخ ...


745
یه عمره رفتی هر کجا / قدم قدم ... ما رو گذر میدادن از / محله ی ... تازه چشیدم یه کمی / که مادرم داشت ...


667
بی تو خورشید نمی تابه یه عمره که دلم برات عاشق و بی تابه ... نمیشه سالم از این غم گذر ...


899
شوخی که نیست یه عمره که عاشق و پابند ... دسته منو بگیرنزار / تواین شبای سوت ... گذر کرد سوی ...


648
عزیزان یه لینکی هم رو این ... مرگ ب خواب عمیقی فرو میره و تواین . ... يه عمره که در به درم .


158
بعضیا هستن که یه جور خاص دوست ... چیزی اورده بود ,تواین بین یه ظرفی بود که دلمو خون کرد و ...