997
فقط یه راه واسه دیدن فوتبال وجود داره ... ی کلیپس دارم قلقلیه سرخ و سفید و نیم متریه


78
یه کلیپس دارم نیم متریه . میزارم سرم هوا میرم . نمیدونم تا کجا میرم من این کلیپسو نداشتم


586
شعر جدید دخترا: یه کلیپس دارم قلقلیه سرخ وسفید و نیم متریه می زنم سرم هوا میرم نمی دونی تا ...


868
یه کلیپس دارم قلقلیه. سرخ و سفید و نیم متریه. می زنم رو سرم هوا میرم. نمیدونی تا کجا میرم!!


921
یادم میاد که از شاهرود خوشم اومد چون یه جورایی مثه شهر خودمون بود ... یه کلیپس دارم نیم متریه .


304
شعر جدید دخترا :..... یه کلیپس دارم قلقلیه سرخ وسفید نیم متریه میزنم رو سرم هوا میرم


700
شعر جدید دخترا :..... یه کلیپس دارم قلقلیه سرخ وسفید نیم متریه میزنم رو سرم هوا میرم


430
شعر جدید دخترا: یه کیلیپس دارم قلقلیه سرخ و سفید,نیم متریه میزنم رو سرم هوا میرم نمیدونی تا ...


851
مشاهده پروفایل حسین شامل اطلاعات این کاربر و نوشته ها و عکس ها و موزیک ها و ویدیو ها


266
شعر جدید دخترا : . . . . . یه کلیپس دارم قلقلیه سرخ وسفید نیم متریه میزنم رو سرم هوا میرم نمیدونی ...