253
خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما پیشنهاد می شود که واقعا توهین آمیز است مثلا می ...


686
خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما پیشنهاد می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


832
منابع خبری از سقوط یک بالگرد نظامی ارتش مصر ... یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است .


33
فریبا کوثری بازیگر سینما و ... برخی دستمزدها توهین‌آمیز است ... وقتی یک نویسنده ...


312
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


687
بازیگری از شغل هایی است که می تواند برخی از ... توهین آمیز به ... بازیگر مشهور سینما و ...


663
گمانه زنی درباره دستمزد برخی از ... واقع یک بازیگر ... سینما در ایران است اما ...


457
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


543
بازیگر سینما و ... زمان ما دستمزدها عجیب و غریب نبود، همه ... یک ماه کار کند یک سال بیکار است.


125
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


590
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


777
وقتی یک بازیگر بیکار است ... سریال های زیادی در حال تولید است که برخی از ... نظرات توهین آمیز ...


904
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


144
بازیگر "شام عروسی" ادامه داد: بازیگری طوری است که اگر هنرمند یک ... در مقابل حرکت توهین‌آمیز ...


424
دانلوداهنگ.زندگي.چيست.خون.دل.خوردن.افتخاري یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است ...


639
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما از اینکه ... و پرداخت دستمزدها هم ...


154
رزا آرایش گفت: زمان ما دستمزدها عجیب و غریب نبود، همه بازیگران یک شغل داشتند و از شغل دوم و ...


658
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما از اینکه پیشنهادهای کار به طور عادلانه بین ...


52
مهر/ مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما ... دستمزدها ناراضی است ... یک بازیگر ...


749
... پسند است، بابت حضور در یک فیلم ... سینما ـ که برخی ... هایی است که بازیگر یا ...