747
... توهین آمیز است مثلا می گویند بیا و با 2 میلیون تومان یک نقشی ... بازیگر سینما: برخی ...


927
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


774
کسی آزاد است که هر روز بتواند بر هوس‌های خود چیره شود. گوته


264
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


924
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


574
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


539
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


176
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


76
... محبوب از یک بازیگر توانمند ... بازیگران سینما در ایران است اما ... توهین آمیز ...


910
... می‌شود، این‌گونه دستمزدها ... بار است که ... دستمزدی کمتر از یک بازیگر تازه از ...


774
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


96
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


758
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


86
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


969
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . ... می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


162
... محبوب از یک بازیگر توانمند ... بازیگران سینما در ایران است اما ... توهین آمیز ...


343
... می‌شود، این‌گونه دستمزدها ... بار است که ... دستمزدی کمتر از یک بازیگر تازه از ...


305
... گرفتند که یک بازیگر جدید ... ی بوده است. دو بازیگر اصلی این ... بازیگر مشهور سینما ...


196
... صحنه خورده این حرفه است و بعد وارد عرصه سینما و تلویزیون شده است ... طلا، یک نقره و ۲ ...


155
برزو ارجمند بازیگر سینما و ... الکسا را در یک یخچال ارائه داده است; ... توهین امیز ...