143
بدان كه اين رويا به اخرالزمان مربوط مي شود و اين در حالي بود كه او در نزديكي جايي كه بودم ...


337
عصرظهور94 - دعاونیایش - دینی ومذهبی وفرهنگی و. ... •°•شیــــــ♡ــــعه•°•: 🌷🌷🌷 🌷🌷 🌷 💠اعمال مخصوص شب عید فطر💠


911
‌خدایا... قصه وکالت را زياد شنيده ام. اما قصه وکیلی چون تو را نه ... تو که وکیل باشی همه حق ها گرفتنی است