166
ممیز از تنها نفراتی بود که باید به او نفرات گفت، چون او به اندازه چند نفر تلاش می‌کرد.


64
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود . ... مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود ...


814
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت. ممیز از تنها نفراتی بود که باید به او نفرات... ... ۴۰ سال پیش ...


712
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود ... سفره افطار یک جورهایی تلفیقی از ...


511
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود . ... مشهد- ایرنا- 170 نفر از خادمان ...


679
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود . ... مشهد- ایرنا- 170 نفر از خادمان ...


727
10 سال از فقدان مرتضی ممیز گذشت/ او یک نفر نبود نفرات بود . ... مشهد- ایرنا- 170 نفر از خادمان ...


813
... مناسبی بود. او یکی از مهم ... سال فقدان یک ... مرتضی ممیز یک نفر نبود او به ...


371
در سال جاری میلادی هم بعد از گذشت چندین سال از ... و فقدان یک ... شده بود و چند نفر ...


849
همه چیز شلوغ و سردر گم بود. اولین شخصی که از او ... از شادروان مرتضی ممیز ... پس از یک سال و ...


304
کشف معجزه آسای مزار این انسان پر رمز وراز پس از گذشت 800 سال ... بود. او همه ی ... یک نفر از ...


195
شرکت عمران آذرستان در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر ... تا 10 سال پس از ... ناقص بود از ...


601
این پول بیش از یک سال بودجه ... بود فقط یک نفر خانم در ... بر او جانشین گشت آن مرتضی.


390
... دبی بود، پس از گذشت دو سال ... طی یک دوره مشخص، همه آثار او را ... مرتضی ممیز ...


843
... و گاهی یک نفر می ... قبل از هر چیز او یک ... بود که قبل از سال ۱۳۴۰ ...


552
سه مدخل این مجموعه به سه اثر شاخص از سه طراح ایرانی، مرتضی ممیز ... ممیز بود و ... از یک‌سال ...


945
همه چیز شلوغ و سردر گم بود. اولین شخصی که از او ... از شادروان مرتضی ممیز ... پس از یک سال و ...


858
... شدگی یک هزار و 72 نفر بود، دو ... یک شنونده است. او پیش از ... تاریخی سال‌هایی که گذشت. ...


169
... بختیار بود. هر دو نفر از ... از گذشت 4 سال از ... پهلوی او را به عنوان یک خائن ...


505
... اعمال قدرت از سوی یک نفر، یک سکت ... سال بر زمین مانده بود، با همه ... او نبود بخش های ...