450
15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم ...


531
... 15 درصد کودکان و بالغین مبتلا به آسم هستند. ... 8 درصد جمعیت خراسان رضوی تحت پوشش بهزیستی ...


93
مشهد-ایرنا- استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: متاسفانه هم اکنون 10 ...


913
15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند. استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی دانشگاه علوم ...


905
خراسان رضوی ... ایرانی به آسم مبتلا هستند ... است میزان خس خس ریه کودکان به 30 درصد ...


757
15 درصد کودکان خراسان رضوی به اسم مبتلا هستند . مشهد-ایرنا- استاد فوق تخصص بیماریهای ریوی ...


329
در حال حاضر 6 تا 10 درصد از کودکان ايراني در زندگي خود مبتلا به آسم مي ... خراسان رضوی ...


254
دبیر همایش صرع در کودکان گفت: به صورت کلی تصور می‌کنیم بین نیم تا یک درصد افراد جامعه دچار ...


534
یک فوق تخصص آسم و آلرژی گفت: 10 تا 15 درصد مردم به آسم مبتلا هستند. کودکان بیشتر به شیر گاو، تخم ...


826
خراسان رضوی; ... از 15 درصد کودکان دچار اختلالات کوتاه ... تا کودک دلبندتان به آسم مبتلا ...


615
خراسان رضوی; ... از 15 درصد کودکان دچار اختلالات کوتاه ... تا کودک دلبندتان به آسم مبتلا ...


803
یک درصد کودکان خراسان رضوی با ... مبتلا به ... روشی فقط به فکر درآمد زایی هستند، کم ...


5
... خراسان رضوی خراسان ... که کودکان مبتلا به آسم به ... 13.5 درصد از این کودکان مبتلا ...


382
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: داروخانه‌ها تنها مجاز به دریافت 15 درصد مبلغ فنی برای ...


470
15 درصد کودکان خراسان رضوی به اسم مبتلا هستند . ... 10 تا 15 درصد کودکان در خراسان رضوی به ...


854
15 درصد کودکان خراسان رضوی به اسم مبتلا هستند . ... 10 تا 15 درصد کودکان در خراسان رضوی به ...


457
... در کشور‌های جهان سوم 35 درصد کودکان ... خراسان رضوی; خراسان ... تنفسی و مبتلا شدن به آسم و ...


837
... تا 10 درصد کودکان ایرانی به بیماری تنگی نفس (آسم)مبتلا هستند هر ... شعر رضوی در ...


992
رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران گفت: حدود 13درصد کودکان ایرانی مبتلا به آسم هستند که نسبت به سال ...


59
15 درصد کودکان خراسان رضوی به آسم مبتلا هستند. 28-11-2015 ...