719
پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی به ویژه در شرایط تحریم است، چیزی که در کمتر از دو سال از تحریم روسیه منجر به بیش از 15 قرارداد با کشورهای دنیا و حتی اتحادیه اروپا ...


875
15 پیمان پولی و چشم‌انداز . پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی ...


489
15 پیمان پولی و چشم‌انداز . پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی ...


249
15 پیمان پولی و چشم‌انداز . پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی ...


94
این در حالی است که پیش‌ازاین نیز روسیه پیمان‌های پولی با ... و ترکیه، به چشم‌انداز ۳۰ ... 15 ...


422
دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه تهران و کارشناس مطالعات اروپا در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به بحران یورو در سال گذشته می پردازد و معتقد است اگر آلمان و فرانسه نتوانند در سال آینده به ...


902
پیمان‌های پولی از راهکارهای مدیریت منابع ارزی به ویژه در شرایط تحریم است، چیزی که در کمتر از ۲ سال از تحریم روسیه منجر به بیش از ۱۵ پیمان با کشورهای دنیا و حتی اتحادیه اروپایی شده است، در این ...


570
پیمان‌ پولی دوجانبه با ۸ کشور نصف مشکل تحریم را حل می‌کند خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیمان‌های پولی دوجانبه راهکاری برای واکسینه کردن اقتصاد در برابر ...


16
پیمان‌های پولی دوجانبه؛ این‌بار با محوریت ایران استقبال خارجی‌ها از امضای پیمان‌های پولی با ای


623
... و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی انعقاد ... ارز بازار 15 و نیم درصد و ... چشم‌انداز ...


158
حال به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز تجارت ۳۰ ... تاثیر پیمان پولی ایران و ترکیه، به ...


500
سند چشم انداز; ... 1396/08/15 13:15. ... در برنامه ششم توسعه کشور بر موضوع انعقاد پیمان های پولی دو و ...


388
5 5 4 تاريخچه و ماهیت سند چشم انداز 1434 ... بازار مالی؛ بازار پولی و بازار ... 3 15 شرايط پیمان ...


572
تقریباً 16 سال است که از امضای اولین پیمان پولی دو ... سه شنبه، 15 اسفند ... خود کمرنگ تر و یا ...


393
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، اقتصاد ایران اگر چه طی یک دهه اخیر با بیم و امیدهای بسیاری مواجه بوده اما همچنان برای کنار زدن دشواری‌ها چشم‌انداز امیدوارانه‌ای دارد.


49
هدف از انجام این پژوهش، بررسی چشم‌انداز و ابعاد ... و نیز پولی و ... باشد و در 15 کشور ...


406
... نفتی و ... را از طریق پیمان پولی ... شود و سال بعد 15 درصد ... بینی چشم‌انداز ...


296
مقاله 6، دوره 15 ... بدون ربا، نشر پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ ... و چشم انداز ...


436
در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و ... در سن 15 و بالاتر ... و خدمات پولی 8.8 ...


669
بانک مرکزی چین و استرالیا برای سومین بار پیمان پولی دوجانبه میان خود را به ارزش 200 میلیارد یوآن معادل 31.88 میلیا