298
تبریز- ایرنا- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز گفت: هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


150
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


234
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


980
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


965
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


750
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


778
نوسازی 70 درصد از ناوگان تاکسیرانی ... 250 میلیون ریالی نیاز دارد که 200 میلیون ریال آن از ...


583
... سال از ناوگان تاکسیرانی ... 40 درصد ناوگان ... با عمر بالای 10 سال در ...


584
... هوای تبریز چندین روز از سال با ... ناوگان تاکسیرانی و ... های با عمر بالای 10 سال در ...


944
تبریز - ایرنا ... آلاینده ها، گلوی مردم تبریز را می فشارد و مهار آن نیازمند نوسازی ناوگان حمل ...


579
... سال از ناوگان تاکسیرانی ... 40 درصد ناوگان ... با عمر بالای 10 سال در ...


789
مدیرعامل شرکت سایپادیزل گفت: در حال حاضر 130 هزار کامیون بالای 25 سال در جاده های کشور تردد می ...


992
... هوای تبریز چندین روز از سال با ... ناوگان تاکسیرانی و ... های با عمر بالای 10 سال در ...


166
تبریز - ایرنا ... آلاینده ها، گلوی مردم تبریز را می فشارد و مهار آن نیازمند نوسازی ناوگان حمل ...


792
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم گفت: در سال آینده به‌‌دنبال ورود خودروی برلیانس به ...


568
اقتصاد ایران: عصر خودرو- ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از بسترهای چرخه اقتصادی کشور ...


275
... 50 درصد ناوگان تاکسیرانی ... 15 هزار قطعه دارد ... فرسوده بالای 50 سال عمر را ...


938
... ناوگان تاکسیرانی استفاده شده و حتی 658 دستگاه تاکسی که عمر بالای 10 سال ... درصد کل ناوگان ...


809
به گزارش ایرنا ، بر اساس اطلاعات موجود اکنون 7.7 درصد خودروهای کشور فرسوده اند که شامل بیش از ...


279
نوجوان آمریکایی در اولین روز سال نو، پدر، مادر و خواهرش را ...