363
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . تبریز- ایرنا- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ...


353
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... ناوگان معدن استان مرکزی عمر بالای 20 سال دارد.


355
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


998
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


495
تفال/ وصال او ز عمر جاودان به ... 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد


899
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


757
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


954
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


344
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


671
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


824
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


80
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


26
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... هم اکنون حدود 40 درصد از ناوگان ...


77
عصر خودرو- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین گفت: با استفاده از 500 دستگاه ناوگان اتوبوسرانی ...


170
... هوای تبریز چندین روز از سال با ... ناوگان تاکسیرانی و ... های با عمر بالای 10 سال در ...


79
سال گذشته تعداد 40 دستگاه خودروی ... 40 درصد خودروهای ... ورود به ناوگان تاکسیرانی با ...


126
این نوع برنج در بازار تهران 14 الی 15 ... 40 درصد ناوگان تاکسیرانی ... تبریز بالای 5 تا 10 سال عمر ...


697
اسمش مهدی است، 30 سال دارد و 3 سالی ... و 15 درصد در بخش ... با عمر بالای 35 سال در کشور ...


488
حالا باید فکری به حال 2478 دستگاه اتوبوس با عمر بالای 8 سال ... درصد این ناوگان ... دارد. تاکسیرانی


701
10 میلیون خودرو در کشور بالای پنج سال عمر دارد ; ... فنی 40 درصد از ... وارد ناوگان تاکسیرانی ...