856
تبریز- ایرنا- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز گفت: هم اکنون حدود 40 درصد از ...


755
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


303
تمامی خبرها به صورت خودکار از سایت های فارسی زبان جمع آوری شده و وب سایت خبر خوان هیچ ...


410
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد ... بالای 40 سال دارند 30 درصد ...


915
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد ... ناوگان اتوبوسرانی تبریز و ...


14
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد ... ناوگان اتوبوسرانی تبریز و ...


504
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


327
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


449
... 40 درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی موجود بالای 10 سال عمر دارد ... ناوگان تاکسیرانی ...


599
... 40 درصد از ناوگان تاکسیرانی این ... 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ...


824
... 40 درصد از ناوگان تاکسیرانی این ... 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ...


845
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... هم اکنون حدود 40 درصد از ...


430
پایان سال در بالای جدول خواهیم بود ...


632
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


42
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


98
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


32
حق بیمه تاکسیرانی سال 95. ... تاکسیرانان جدید به ناوگان ... به دلیل سن بالای ۵۰ سال ...


649
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


574
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


429
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...