293
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز ... بالای 15 سال عمر دارد . ... تبریز بالای 15 سال عمر ...


575
35 درصد ناوگان تاکسیرانی کشور فرسوده است; 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ...


370
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


975
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


777
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


401
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


442
... هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش از 10 هزار تاکسي هیبریدی به ناوگان ...


197
... به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش ... آلودگی هوای شهر دارد بتوانیم ناوگان ...


933
هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. دبلیو ...


29
شصت و هشت سال "نکبت" ... این سالاد طرز تهیه آسانی نیز دارد و شما می توانید به راحتی ...


330
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


451
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


973
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


612
... هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش از 10 هزار تاکسي هیبریدی به ناوگان ...


740
... به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش ... آلودگی هوای شهر دارد بتوانیم ناوگان ...


956
هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. دبلیو ...


275
شصت و هشت سال "نکبت" ... این سالاد طرز تهیه آسانی نیز دارد و شما می توانید به راحتی ...


683
... 25 درصد از ناوگان تاکسیرانی این شهر که در عمر فرسودگی قرار دارد ... بالای این ناوگان ...


230
ورود ۶۵ واگن جدید به ناوگان مترو تهران - 132.


898
کرایه تاکسی 15 درصد ... لوکس از 30 درصد ناوگان تاکسیرانی ; ... تاکسی با عمر بالای 10 سال ...