190
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


286
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


445
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


954
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


406
450 نفر از پزشکان بسیجی به ... ارایه خدمات به زایران ... ایام اربعین حسینی، گفت: به ...


665
... از 450 هزار نفر از زوار حسینی ... به اربعین حسینی، بیش از 2 ... به زائران ارایه خدمات ...


678
توجه به زیرساخت های مهران برای اربعین ... کارهای زیرساختی در مهران نسبت به افزایش ... می پسندم ...


313
پياده روي ده ها ميليوني اربعين حسيني و دفع يک شبهه 1 . پیاده روی ده ها میلیونی اربعین - پایگاه ...


824
حدود 400 نفر از دانش آموزان پسر بسیجی به مدت 3 روز از ... اربعین حسینی ... به بیش از یک متر می ...


114
... است که زایران اربعین حسینی می ... حسینی خدمات می دهند ... ۴۰۰ نفر از خادمین اربعین به ...


401
... از 450 هزار نفر از زوار حسینی ... به اربعین حسینی، بیش از 2 ... به زائران ارایه خدمات ...


766
توجه به زیرساخت های مهران برای اربعین ... کارهای زیرساختی در مهران نسبت به افزایش ... می پسندم ...


640
پياده روي ده ها ميليوني اربعين حسيني و دفع يک شبهه 1 . پیاده روی ده ها میلیونی اربعین - پایگاه ...


629
حدود 400 نفر از دانش آموزان پسر بسیجی به مدت 3 روز از ... اربعین حسینی ... به بیش از یک متر می ...


599
... است که زایران اربعین حسینی می ... حسینی خدمات می دهند ... ۴۰۰ نفر از خادمین اربعین به ...


453
... آنتی‌بیوتیک به پزشکان هشدار می ... 450 هزار نفر از مرزهای ... به اربعین حسینی ...


508
نفر از زائران اربعین از مرزها ... آمادگی ارایه خدمات به ۵۰۰ ... از اربعین حسینی منتشر می ...


697
... برای 92 نفر از زائرین به ... برف به بیش از یک متر می رسد ... زایران نوروزی، ارایه ...


681
... کل به شمار می‌رود؛ از ... به حضور بیش از 800 نفر ... روز اربعین حسینی در کربلا به ...


480
... انجام می‌دهند) به ... هدایت از راه دور می تواند به ... پزشکان برای به هوش ...