837
بیش از 7 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغال خراسان شمالی اختصاص یافت


517
... مشاغل خانگی افزود: 56 ... در خراسان شمالی اختصاص ... از 7 میلیارد ریال تسهیلات ...


603
... خانگی افزود: 56 طرح برای ... میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغال خراسان شمالی اختصاص یافت ...


158
... در خراسان شمالی اختصاص یافت. ... مشاغل خانگی افزود: 56 ... میلیارد ریال تسهیلات ...


694
... میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغال خراسان شمالی اختصاص یافت ... خانگی افزود: 56 طرح برای ...


206
... مشاغل خانگی افزود: 56 ... میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغال خراسان شمالی اختصاص یافت.


570
رئیس تعاون دهگلان: ۱۳ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای مشاغل خانگی در دهگلان اختصاص یافت


926
... 19 میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی استان زنجان اختصاص یافت. ... خراسان شمالی ;


15
بیش از 7 میلیارد ریال تسهیلات ... در خراسان شمالی اختصاص یافت. ... مشاغل خانگی افزود: 56 ...


2
خبرگزاری فارس: رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کاشمر از تخصیص 50 میلیارد ریال تسهیلات ...


863
خبرگزاری فارس: رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کاشمر از تخصیص 50 میلیارد ریال تسهیلات ...


377
... خراسان‌شمالی تسهیلات ... 35 میلیارد ریال در ... برای مشاغل خانگی اختصاص یافت ...


555
... ریال تسهیلات با نرخ ... در بخش مشاغل خانگی ... در خراسان شمالی اختصاص یافت.


916
... و 300 میلیارد ریال برای ... به مشاغل خانگی با بهره چهار درصد است، که در این تسهیلات به ...


106
... 100 میلیارد ریال تسهیلات در سال ... و مشاغل خانگی در ... در خراسان شمالی ...


374
خراسان شمالی ... است که برای ایجاد مشاغل خانگی، کسب و ... میلیارد ریال نیز در ...


890
زاهدان - ایرنا - رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان ...


147
تسهیلات مشاغل خانگی در خراسان شمالی 13 ... اختصاص یافت ; ... میلیارد ریال تسهیلات در ...


658
عصر بازار- فعالیت‌های دارای بیشترین ظرفیت ایجاد تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی مشمول ...


941
تشنگی دشت های خراسان شمالی در ... در صدور مجوز مشاغل خانگی ... میلیارد ریال از تسهیلات ...