348
زنجان - ایرنا - رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: 75 درصد از زندانیان ...


527
75 درصد زندانیان را محکومان مواد ... کشور گفت:75 درصد ... با مواد مخدر مرتبط هستند که ...


157
... 75 درصد از زندانیان کشور محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند که از این تعداد 45 درصد به طور ...


61
... به وضعیت زندانیان کشور گفت:75 درصد از زندانیان کشور محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند ...


427
... 13:22 75 درصد از زندانیان جدیدالورود زندان‌های اصفهان محکومان مواد مخدر هستند ... مرتبط با ...


2
... متوسطه کشور مواد‌مخدر مصرف می ... شده که 75 درصد این ... آمار زندانیان و محکومان در ...


376
... 75 درصد از زندانیان کشور محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند که از این تعداد 45 درصد به طور ...


90
... 75 درصد از زندانیان کشور محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند که از این تعداد 45 درصد به طور ...


303
این طرح که اولویت خود را به جرایم مرتبط با موادمخدر اختصاص داده است، درصورت اجرا‌شدن می ...


526
دکتر جهانگیر جهت دیدار با زندانیان وارد زندان ... 75 درصد زندانیان را محکومان مواد مخدر ...


386
این طرح که اولویت خود را به جرایم مرتبط با موادمخدر اختصاص داده است، درصورت اجرا‌شدن می ...


861
دکتر جهانگیر جهت دیدار با زندانیان وارد زندان ... 75 درصد زندانیان را محکومان مواد مخدر ...


132
است 22 سازمان بزرگ مبارزه با مواد مخدر با بودجه... همینطور عدم قاطعیت در مبارزه با ...


778
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور


213
... مبارزه با مواد مخدر ... و بیش از 75 درصد دارای ... زندانیان با موادمخدر مرتبط هستند ...


747
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ... کشور با بیان اینکه ... 75 قلم دارو در کشور ...


49
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: امیدواریم با تعاملاتی که در رابطه ...


992
خبر فارسی یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.


686
نیکوکاران شهرستان اسدآباد در مراسمی 230 میلیون ریال به خانواده زندانیان کمک کردند.


736
مطالب مرتبط با مواد مخدر و مقالات مرتبط با مواد مخدر را در وکالت آنلاین مشاهده نمایید.