592
زنجان - ایرنا - رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: 75 درصد از زندانیان ...


8
75 درصد زندانیان را محکومان مواد ... کشور گفت:75 درصد ... با مواد مخدر مرتبط هستند که ...


848
... 75 درصد از زندانیان کشور محکومان مرتبط با مواد ... مرتبط با مواد مخدر هستند که ...


222
دادستان تهران تهران را رکورددار زندانیان مرتبط با ... با تمام محکومان ... مرتبط با مواد مخدر ...


206
جمعیت زندانیان کشور در ... ، 1.75 درصد رشد داشته ... جرایم مواد مخدر و روانگردان با 43.66 درصد ...


501
با تشکر از شما برای هر مقاله ... 75 درصد زندانیان کشور محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند.


654
... 75 درصد از زندانیان کشور محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند که از این تعداد 45 درصد به طور ...


472
... متوسطه کشور مواد‌مخدر مصرف می ... شده که 75 درصد این ... آمار زندانیان و محکومان در ...


342
مرتبط با موادمخدر به . 70 ... 5/46 درصد زندانيان کشور ... اين كه بيش از 95 درصد مواد مخدر توزيعي ...


618
... به وضعیت زندانیان کشور گفت:75 درصد از زندانیان کشور محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند ...


55
... به وضعیت زندانیان کشور گفت:75 درصد از زندانیان کشور محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند ...


942
... طبق ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل و ... هستند 75 درصد ... درصد زندانیان ...


395
... 75 درصد از زندانیان کشور محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند که از این تعداد 45 درصد به طور ...


478
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ... 75 درصد زندانیان را محکومان مواد مخدر ...


544
... 13:22 75 درصد از زندانیان جدیدالورود زندان‌های اصفهان محکومان مواد مخدر هستند ... مرتبط با ...


399
خبرگزاری میزان - مهران، روز پنجشنبه با تجمع و تراکم جمعیت زایران ایرانی راهی کربلا روبه رو ...


865
زنان 35 درصد مراجعان مرتبط با ... به جرایم مواد مخدر هستند ... 75 درصد زندانیان ...


43
... هم‌اینک بالغ بر 40 درصد از کل زندانیان را محکومان مواد مخدر ... درصد زندانیان ... کشور: با ...


668
اخبار اخبار اجتماعیافزایش جمعیت زندانیان ... کارگران کشور که ... با مواد مخدر ...


698
... تربیتی کشور سال 1358 با وجود ... جرم مواد مخدر و ... بالاتر هستند؛ 70 درصد زندانیان حین ...