408
شهرکرد – ایرنا – دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: 960 هزار نفر عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات ...


676
... اجرایی نقش دارند. ... رهبری در مجموع 960 هزار تن از ... نفر در برگزاری انتخابات ...


383
دبیر ستاد انتخابات کشور: یک میلیون و 150 هزار نفر از عوامل مختلف اجرایی برای برگزاری سه ...


291
۹۶۰ هزار نفر در برگزاری انتخابات ... رهبری در مجموع 960 هزار تن از نیروهای اجرایی نقش دارند. ...


243
گفت اگر انتخابات مجلس در طراز بالاتری از انتخابات ریاست... گزارش ایرنا انتخابات دهمین دوره ...


408
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از برگزاری جلسه مشورتی 8 ... موارد مهم در موضوع انتخابات ...


602
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


328
960 هزار نفر در برگزاری انتخابات نقش دارند . دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: ...


494
وکیلی عطرافشانی 960 گلزار شهدا در سراسر ... تقدیر از 2 هزار نفر از ... تدوین/برگزاری انتخابات ...


396
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


400
دبیر ستاد انتخابات کشور: یک میلیون و 150 هزار نفر از عوامل مختلف اجرایی برای برگزاری سه ...


440
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از برگزاری جلسه مشورتی 8 ... موارد مهم در موضوع انتخابات ...


331
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


213
960 هزار نفر در برگزاری انتخابات نقش دارند . دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: ...


961
وکیلی عطرافشانی 960 گلزار شهدا در سراسر ... تقدیر از 2 هزار نفر از ... تدوین/برگزاری انتخابات ...


962
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


595
جزئیات برگزاری انتخابات ... هزار نفر از ... اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در وزارت ...


648
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


337
... از سه‌هزار نفر ... ای قصد دارند کشور را در آستانه ... با برگزاری انتخابات در تفت ...


394
17:42 پس از برگزاری انتخابات ... 19:19 ضرغام صادقی با 146 هزار و 960 رای ... سالانه ۶ هزار نفر در ...