177
ایرنا نوشت: دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: برای برگزاری 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در مجموع 960 هزار تن از عوامل اجرایی نقش دارند.


539
... از سه‌هزار نفر ... ای قصد دارند کشور را در آستانه ... با برگزاری انتخابات در تفت ...


611
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


453
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


414
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از برگزاری جلسه مشورتی 8 ... موارد مهم در موضوع انتخابات ...


280
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: یک میلیون و 150 هزار نفر از عوامل مختلف اجرایی برای برگزاری سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در 29 اردیبهشت 96 ...


41
... یورو نگه دارند در دو نوبت ... برای برگزاری انتخابات ... در مجموع ۸۸ هزار نفر دیگر به ...


610
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


427
رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند«بابک زنجانی …


815
... و 400 هزار نفر در انتخابات ... در انتخابات پیشین 960 هزار ... نیز در این خصوص نقش دارند و ...


775
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


895
رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند«بابک زنجانی …


707
... و 400 هزار نفر در انتخابات ... در انتخابات پیشین 960 هزار ... نیز در این خصوص نقش دارند و ...


653
... باید در برگزاری انتخابات هر ... 170 هزار نفر، 960 لیتر در ... نقش بسزایی دارند و ...


436
پورعلی مطلق گفت: مهلت نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا از آخرین روز اسفند ۹۵ تا ششم فروردین ۹۶ خواهد بود.


146
آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در غرب ... به برگزاری انتخابات ... با 3 هزار و 960 رای ...


457
... در انتخابات پیشین 960 هزار نفر ... نیز در این خصوص نقش دارند و ... 960 هزار نفر ...


498
960 هزار نفر در برگزاری انتخابات نقش دارند . دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: ...


716
... پرشور در انتخابات را دارند. ... برگزاری انتخابات در ... ۳۵۲ هزار و ۱۶۵ نفر در ...


76
960 تعاونی در استان ... 650 هزار نفر در تعاونی های فارس عضویت دارند که فعالیت گسترده در حوزه ...